Uitgangswateronderzoek

Waterbassin

Chemische samenstelling verschilt sterk

De chemische samenstelling van uitgangswater verschilt sterk. De kwaliteit van grondwater is afhankelijk van diverse factoren. Hetzelfde geldt voor oppervlakte- en leidingwater. Laat daarom minimaal eens per jaar uw uitgangswater onderzoeken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Bemonstering is niet alleen nodig als uw uitgangswater volledig bestaat uit bron- of oppervlaktewater. Ook als u regenwater mengt met bassin-, bron of oppervlaktewater is het belangrijk om de samenstelling van het water te weten. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan. Lees hierover meer onder Nut & Noodzaak

Uiteraard kunt u de bemonstering laten doen door een van onze deskundige monsternemers. Neemt u de monsters zelf? Let dan op de volgende punten:

  • Bassin- en oppervlaktewater: De monsterfles bij het aanzuigpunt van de pomp minstens 25 cm onder het wateroppervlak vullen. Hiervoor kunt u de opzuigspuit gebruiken. U moet dan wel eerst de opzuigspuit voorbehandelen door een aantal keren water op te zuigen zonder dat de fles is aangebracht.
  • Bronwater: Bij een actieve bron moet voorafgaand aan de monstername de pomp minimaal 2 minuten draaien. Ligt de actieve bron dieper dan 10 meter beneden maaiveld? Dan is minimaal 5 minuten nodig. Indien de bron langer dan 2 weken buiten gebruik is, moet u de pomp 15 minuten laten draaien voordat een monster kan worden genomen. Vul de monsterfles daarna onder de uitloop van de pomp.

Productnieuws