AaltjesAlert

Door aaltjes ontstaan valplekken.

AaltjesAlert is de overkoepelende naam voor het aaltjesonderzoek van Eurofins Agro. Het geeft ondernemers handvatten om een eventuele besmetting effectief aan te pakken.

Om aaltjes te kunnen beheersen is het essentieel om deze tijdig te signaleren en de soorten te weten. AaltjesAlert maakt gebruik van de modernste en meest betrouwbare technieken. Zo bieden wij u een compleet beeld van de schadelijke aaltjes in uw bodem.

AaltjesAlert is beschikbaar voor:

 • akkerbouwgewassen
 • groentegewassen
 • bloembollen
 • fruitteelt
 • boomkwekerijgewassen
 • veehouderij (gras- en maisland)
 • graszodenkwekerij
 • sportvelden en golfterreinen

Bouwplanadvies
Bij de meeste pakketten kunt u een advies aanvragen voor meerdere gewassen. Het advies geeft informatie over de waardplantgeschiktheid van de opgegeven gewassen en het risico op schade van de gevonden besmettingen. Zo heeft u in één oogopslag een beeld van de aaltjestoestand van het perceel en kunt u doelgericht maatregelen nemen.

Voordelen van het bouwplanadvies:

 • snel duidelijkheid over welk gewas kan worden geteeld
 • handig hulpmiddel voor de planning van de vruchtwisseling
 • nuttige informatie voor een aaltjesbeheersingsplan

Productnieuws