AaltjesAlert

Aaltjesonderzoek geheel op basis van DNA

Eén schadelijk aaltje vinden in een massa van duizenden andere aaltjes: dat is mogelijk met DNA-onderzoek van Eurofins Agro. Voor het eerst biedt Eurofins Agro onderzoekspakketten aan die vollédig gebruik maken van DNA-techniek.

Met het nieuwe pakket, uniek in Nederland, worden de twintig meest relevante vrijlevende aaltjes met één onderzoek opgespoord. Voor elk aaltje is een specifieke DNA-test ontwikkeld die het DNA van het aaltje een groot aantal keer kopieert. De gevonden hoeveelheid DNA wordt teruggerekend naar het oorspronkelijke aantal aaltjes in het monster. “Deze techniek is nauwkeurig en betrouwbaar”, vertelt Natasja Poot, productmanager Bodemgezondheid bij Eurofins Agro. “Met name voor beheersing van aaltjes die al bij lage aantallen schade veroorzaken, is de hoge betrouwbaarheid van DNA-techniek belangrijk.”

Voordelen DNA-techniek
Naast het feit dat één schadelijk aaltje te vinden is in een massa van duizenden andere aaltjes, zijn er nog meer voordelen te noemen van de DNA-techniek ten opzichte van microscopisch onderzoek. Natasja Poot: “De analyse wordt niet beïnvloed door de leeftijd en het geslacht van de aaltjes. Bij microscopische analyse kunnen onvolwassen aaltjes minder goed herkend worden. Een ander voordeel is dat deze DNA-analyse het totale monsterextract analyseert, terwijl er met de microscoop slechts naar een gedeelte wordt gekeken. De kans om een aaltjessoort te vinden dat in lage aantallen voorkomt, is daarom groter met DNA-techniek”. De DNA-analyse wordt alleen uitgevoerd op levende aaltjes.

Schade door aaltjes
Aaltjes kunnen een grote schadepost zijn voor ondernemers in de agrarische sector. In een gezonde bodem komen veel aaltjes voor; de meeste daarvan zijn niet schadelijk en zelfs nuttig. Een relatief klein aantal soorten kan echter voor veel schade zorgen. Ondernemers in bijna alle agrarische sectoren moeten alert zijn op opbrengstderving, kwaliteitsverlies en exportbeperkingen door aaltjes. Zo kan een lage besmetting van Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) al voor grote schade zorgen in onder andere peen, aardappelen en lelies. Andere aaltjes, zoals Meloidogyne chitwoodi en M. fallax, hebben een quarantainestatus; daarvoor geldt een nultolerantie. Het DNA-onderzoek biedt de teler handvatten om in een vroeg stadium een besmetting te signaleren en gerichte maatregelen te nemen.

Sectoren
Eurofins Agro voert aaltjesonderzoek uit voor ondernemers in de akker- en tuinbouw, bollenteelt, boomkwekerij, fruitteelt, veehouderij (gras- en maisteelt) en glastuinbouw. Daarnaast wordt aaltjesonderzoek uitgevoerd voor sportvelden en golfterreinen.

Heeft u behoefte aan onderzoek naar meer aaltjes die niet onder het DNA-pakket vallen? Dan kan het Diagnostisch DNA-onderzoek + Microscopie worden aangevraagd. Hiermee wordt met de microscoop ook naar eventuele andere schadelijke aaljtes gekeken.

Met de komst van het DNA-pakket komt het gewasgerichtte pakket te vervallen.

Productnieuws