analyse AM

De vindkans is grotendeels afhankelijk van de intensiteit van de bemonstering. Hoe meer monsters en/of prikken er per hectare worden genomen, hoe groter de kans dat een besmetting wordt aangetoond. Eurofins Agro biedt drie vormen intensief onderzoek aan:

  • AMI 100 - Een vindkans van 93% dat een haard met 100 cysten per kg grond wordt gevonden (11,1 monsters per ha)
  • AMI 150 -Een vindkans van 87% dat een haard met 100 cysten per kg grond wordt gevonden (8,3 monsters per ha)
  • AMI 225 - Een vindkans van 76% dat een haard met 100 cysten per kg grond wordt gevonden (5,6 monsters per ha)

Daarnaast biedt Eurofins Agro extensief AM-onderzoek aan:

  • AME 200 ml (3 monsters per ha)
  • AME 600 ml (1 monster per ha)

Er is ook specifiek AM-onderzoek voor zetmeelaardappelen beschikbaar, inclusief soortbepaling. Het AMI-onderzoek is ook te combineren met indicatief en kwantitatief onderzoek op bietencystenaaltjes.

Kwaliteit en betrouwbaarheid
Eurofins Agro heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Door scherpe controles en lange ervaring wordt de betrouwbaarheid van het aaltjesonderzoek gewaarborgd.