Bodemvoedselwebanalyse

Het bodemvoedselweb

De gezondheid en vruchtbaarheid van uw bodem wordt bepaald door zowel fysische, chemische als biologische aspecten. Het biologische deel, het bodemleven, wordt nogal eens vergeten, maar is een belangrijke schakel! Een bodemvoedselwebanalyse laat zien welk bodemleven in uw percelen aanwezig is.

Bacteriën, schimmels, protozoën, aaltjes, mijten, wormen; het zijn voorbeelden van bodemleven dat in de grond onder uw voeten aanwezig is. In de bodem is het eten en gegeten worden. Het lijkt soms wel wat op een oorlogsgebied. Een bodemvoedselwebanalyse geeft een goed beeld van de weerbaarheid van de bodem en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de oorzaak van een slechte plek in het perceel te achterhalen. Ook kunt u het effect van verschillend management, zoals niet-kerende grondbewerking of het gebruik van bodemverbeteraars, monitoren en vergelijken.

Organische stofmanagement
U kunt bodemleven sturen door organische stofmanagement, bijvoorbeeld door het aanvoeren van compost of telen van groenbemesters.

Door middel van Bodemvoedselwebanalyse van Eurofins Agro ontvangt u:

  • Rendement: Een gezonde bodem met een hoge opbrengst is zowel fysisch, chemisch als biologisch in orde. Hierdoor realiseert u een hogere productie en gezond gewas
  • Grip: U weet wat er onder de grond leeft en in welke aantallen. Bodemvoedselwebanalyse kan ook het effect van verschillend management en grondbewerking aantonen.
  • Gemak: De resultaten van het onderzoek worden overzichtelijk aangegeven, inclusief streefwaarden