Meloidogyne Intensief

Meloidogyne hapla

Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) kunnen  grote economische schade veroorzaken aan land- en tuinbouwgewassen. Met Meloidogyne Intensief voert u een betrouwbaar onderzoek uit voor álle soorten Meloidogyne. Hiermee voorkomt u een besmetverklaring en dus opbrengstderving.

Met het pakket Meloidogyne Intensief onderzoekt Eurofins Agro of de soorten Meloidogyne chitwoodi, fallax, hapla, minor en naasi in uw grond voorkomen.

Ook na 15 november
De pakkans is door de intensieve bemonstering hoog: 90 procent. Bovendien kan Eurofins Agro, in tegenstelling tot andere laboratoria, nog na 15 november bemonsteren met dezelfde hoge pakkans. Dit heeft te maken met de betrouwbaarheid van het onderzoek. Eurofins Agro maakt gebruik van een DNA-techniek. Als er geen gewas meer groeit, nemen de aantallen wortelknobbelaaltjes in een perceel snel af. Eurofins Agro kan ook deze lage aantallen betrouwbaar meten.

Groot volume
Met Meloidogyne intensief worden 3 monsters per hectare genomen van een groot volume (tot op bouwvoordiepte). In het laboratorium worden de monsters vervolgens volledig ‘opgespoeld’ en met DNA geanalyseerd.