Stengelalen witrot

In de uienteelt zijn stengelalen en witrot gevreesde ziekteverwekkers. Een uienperceel moet vrij zijn van stengelalen en witrot. Besmetting leiden tot uitval en opbrengstderving.

Bij de teelt van eerstejaars plantuien worden, om verdere verspreiding te voorkomen, ziekteverwekkers niet geaccepteerd. De grond moet schoon zijn om schoon plantmateriaal te kunnen produceren. Om dit te kunnen bewijzen is een plantpaspoort nodig en dient voorafgaand aan de teelt een grondonderzoek uitgevoerd te worden. Daaruit moet blijken dat de teeltplaats en het uitgangsmateriaal vrij zijn van stengelalen.

Eurofins Agro controleert via DNA-technieken op de aanwezigheid van stengelalen en witrot. Moderne technieken voor maximale zekerheid.