ZeefgrondCheck Stengelaaltjes

De teelt van bloembollen kent een sterk seizoensmatig karakter. Niet alleen de weersomstandigheden, maar ook de bodemgezondheid speelt een belangrijke rol bij het slagen van de teelt. Er zijn echter ook beperkende factoren. Eén daarvan is de aanwezigheid van stengelaaltjes in percelen.
Deze kunnen in diverse bloembolgewassen voor grote financiële schade zorgen. Het preventief laten analyseren van de zeefgrond van net geoogste bollen, kan mogelijke besmettingen met stengelaaltjes per partij zichtbaar maken. De ZeefgrondCheck van Eurofins Agro geeft meer inzicht in de besmetting met stengelaaltjes.

Stengelaaltjes zitten het liefst in de bol of in het gewas en zijn daardoor het snelst zichtbaar direct na de oogst. Samen met kwekers en betrokken bedrijven in het praktijknetwerk ‘Stengelaaltjes in het Vizier’ is ervaring opgedaan in het nemen van zeefgrondmonsters en in de beste werkwijze voor de analyse van zeefgrond. Hieruit is gebleken dat het analyseren van zeefgrond een goede indicatie geeft voor de aanwezigheid van stengelaaltjes in een partij bloembollen. Zo werden stengelaaltjes gevonden in de zeefgrond van zowel besmette percelen, als ook in de zeefgrond van partijen waarvan de percelen niet besmet leken.

Meer informatie:
- folder ZeefgrondCheck stengelaaltjes