OntsmetterCheck

De controle op uw ontsmetter

Uw teeltsysteem vrij van ziekten! Dat is de eerste eis voor u als tuinder. Maar werkt uw ontsmetter wel naar behoren? OntsmetterCheck® geeft u antwoord op deze vraag.

Voor de OntsmetterCheck® nemen we voor en na uw ontsmetter een watermonster. Deze transporteren we gekoeld in steriele flessen naar het microbiologisch laboratorium van Eurofins Agro. In het laboratorium bepalen we het aëroob kiemgetal (totaal aantal bacteriën en schimmels) en het totaal aantal schimmels.

Alle soorten ontsmetters
We controleren de werking van de ontsmetter door de uitslagen van beide monsters naast elkaar te zetten. De onderzoeksduur is maximaal vijf werkdagen na ontvangst in het laboratorium. De OntsmetterCheck® is geschikt voor alle soorten ontsmetters (verhitting, UV-straling of oxidatie met ozon of waterstofperoxide).

Betrouwbaarheid
De OntsmetterCheck® van Eurofins Agro is geaccrediteerd volgens de Raad van Accreditatie (ISO 17025). Dit betekent dat we de analyse uiterst betrouwbaar uitvoeren, volgens gestelde richtlijnen. De OntsmetterCheck® is natuurlijk een momentopname. Wilt u zeker zijn dat uw ontsmetter goed werkt, laat het onderzoek dan minimaal vier keer per jaar uitvoeren. Zo spoort u een hapering in uw ontsmetter het snelst op.