PlantDoctor

Controle bemesting via gewasonderzoek

BLGG AgroXpertus kan bij zo’n 80 gewassen beoordelen of de minerale samenstelling op orde is. Per gewas zijn streefwaarden en beoordelingen beschikbaar.

Het geven van een gebalanceerde voeding wil nog niet zeggen dat alle nutriënten daadwerkelijk door het gewas worden opgenomen. Met gewasonderzoek wordt gecontroleerd of de voedingselementen ín het gewas op niveau zijn. Zo kan de bemestingstoestand in het gewas goed in de gaten worden gehouden en/of mogelijke gebrekverschijnselen worden verklaard.

De streeftrajecten/beoordelingen worden alleen op de verslagen vermeld als de tuinder dit wenst.

 

Productnieuws