Residu groenten & fruit

Analyse zuurherbiciden in gewas, grond en water

Naast het uitgebreide GC/LC residu analysepakket (met ruim 500 stoffen)  kunt u bij BLGG gewas, grond of water ook op zuurherbiciden laten onderzoeken. Deze analyse kan apart worden aangevraagd.

De meeste stoffen worden bij BLGG geanalyseerd door middel van de zogenoemde Multi-residumethode. Met deze analyse kan worden gekeken of mogelijk gevonden stoffen de maximale residulimiet (MRL) overschrijden. Dit is het uitgebreide GC/LC analysepakket. Maar voor een aantal stoffen is dat niet mogelijk; de residudefinitie is daarvoor te ingewikkeld. Niet alleen de stoffen zelf, maar ook de varianten en conjugaten ervan moeten gemeten worden.  Één van de pakketten die aanvullend aangevraagd kan worden is het pakket zuurherbiciden (chloorfenoxycarbonzuren).

Binnen dit analysepakket vallen de volgende stoffen:

Stoffen LOQ
bentazone 0.01
bromoxynil 0.01
4-chlorophenoxy acetic acid 0.01
2,4-D 0.01
2,4-DB 0.01
dicamba 0.05
dichlorprop 0.01
dinoseb 0.01
dinoterb 0.01
DNOC 0.01
fenoprop 0.01
fluazifop 0.01
fluroxypyr 0.01
haloxyfop 0.01
ioxynil 0.01
MCPA 0.01
MCPA(sum) 0.01
MCPB 0.01
mecoprop 0.01
naphthoxyacetic acid 0.01
pentachlorophenol 0.1
Picloram (kwanitficering indicatief) 0.05
2,4,5-T 0.05
teflubenzuron 0.01
triclopyr 0.01

De analyses van de herbiciden glyfosaat  en glufosinaat vallen niet binnen dit pakket. De analyse hiervan is apart aan te vragen. Ook het afbraakproduct ampa wordt binnen dit pakket bepaald en gerapporteerd.