Residu groenten & fruit

Residuonderzoek voor biologische teelt

Het is sinds kort mogelijk bij Eurofins Agro om residuonderzoek te laten uitvoeren met het oog op de biologische teelt. Daar is Europese regelgeving voor, waarbij slechts enkele stoffen zijn toegelaten. Zo weet u als biologische teler zeker of uw groenten en/of fruit voldoen aan de productvoorwaarden.

Het is bij residuonderzoek gewasbeschermingsmiddelen van Eurofins Agro al heel lang mogelijk om de gevonden resultaten te toetsen aan Europese normen én aan specifieke (aanvullende) eisen van supermarktketens, zoals LIDL of ALDI. Sinds 15 januari is het ook mogelijk om producten te toetsen aan de eisen van supermarktketen Jumbo. De belangrijkste wijziging is dat nu ook getoetst kan worden aan de eisen voor biologische teelt. Deze toets wordt automatisch, of op verzoek, uitgevoerd als het monster duidelijk als biologisch wordt omschreven bij monstername.

Deze regels worden onder meer door gebruikt door SKAL. Lees er meer over op de website van SKAL.