Residu groenten & fruit

| beeld www.groentenfruitbureau.nl

De kwaliteit van groenten en fruit is van diverse factoren afhankelijk. Residuonderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. Met dit onderzoek test Eurofins Agro in welke mate er nog residuen op en in het product zitten.

Producenten van aardappelen, groenten en fruit willen niets anders dan het leveren van een topproduct. En dat moet ook, want consumenten stellen hoge eisen. En niet alleen de consument: voor de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen bestaan wettelijke eisen. Supermarktketens hanteren hun eigen, vaak strengere, eisen. En ook voor de export is het belangrijk om te weten of producten voldoen aan de daarvoor gestelde eisen.

Zekerheid
Residuonderzoek van Eurofins Agro geeft u zekerheid. Door middel van betrouwbare analyses stellen wij vast welke residuen aanwezig zijn. Hierbij houden we uiteraard rekening met het doel van uw onderzoek. Is het gericht op periodieke (wettelijk verplichte) controle, monitoring, certificering of bij een vermoeden van overschrijding? Wij controleren onder andere op overschrijdingen van de Europese MRL (Maximum Residu Level) en de ARfD-waarde. Controleert u vanwege exporteisen? Of moeten uw producten voldoen aan de daarvoor bestaande eisen van supermarktketens? Wij denken met u mee en stemmen het residuonderzoek en het analyseverslag hierop af.

Gecertificeerd onderzoek
Voor Rusland beschikken wij over het ‘safety certificate’, die op aanvraag verkrijgbaar is.

Wettelijke regels, voorwaarden van supermarkten en exporteisen van andere landen worden continu aangepast. Hierdoor passen wij onze pakketten ook regelmatig aan. In zeer korte tijd ontwikkelen wij nieuwe methoden om stoffen te kunnen meten waar de markt om vraagt. Ook houden wij de publicaties over nieuw toegelaten gewasbeschermingsmiddelen continu in de gaten zodat we hier snel op in kunnen spelen. Op dit moment controleren we op ruim 600 residucomponenten.

Het is ook mogelijk bij Eurofins Agro residuonderzoek te laten uitvoeren met het oog op de biologische teelt. Daar is Europese regelgeving voor, waarbij slechts enkele stoffen zijn toegelaten. Zo weet u als biologische teler zeker of uw groenten en/of fruit voldoen aan de productvoorwaarden. Deze regels worden onder meer door gebruikt door SKAL.

Residuonderzoek van Eurofins Agro biedt u:

  • Rendement: Goed residuonderzoek voorkomt economische schade achteraf.
  • Zekerheid: Door middel van residuonderzoek weet u zeker of u voldoet aan de kwaliteitseisen van uw onderneming, de consument, wetgever of supermarktketen.
  • Gemak: Onze analyseverslagen zijn overzichtelijk. U weet direct waar u aan toe bent.