Residu grond

Bodemgezondheid is afhankelijk van diverse factoren. De aanwezigheid van werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen kan een negatief effect hebben op de bodemgezondheid. Residuonderzoek geeft inzicht in de problemen die kunnen ontstaan.

Met een residuanalyse stellen wij voor u vast welke werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in de grond aanwezig zijn. Ophoping van gewasbeschermingsmiddelen in de bodem beïnvloedt het bodemleven en kan groeiremming of andere schade aan het gewas veroorzaken. Dit wilt u uiteraard voorkomen. Dit onderzoek helpt bij het vaststellen (of uitsluiten) van schade door gewasbeschermingsmiddelen. Uiteraard houden we rekening met het doel van uw onderzoek. Wij denken met u mee en stemmen het residuonderzoek en het analyseverslag hierop af.

Nieuwe methoden
Wetgeving en eisen vanuit de markt veranderen continu. Daarom ontwikkelen wij in zeer korte tijd nieuwe methoden om stoffen te kunnen meten waar de markt om vraagt. Ook houden wij de publicaties over nieuw toegelaten gewasbeschermingsmiddelen continu in de gaten, zodat we hier snel op in kunnen spelen. Op dit moment controleren we op ruim 600 residucomponenten.

Residuonderzoek van Eurofins Agro biedt u:

  • Rendement: Goed residuonderzoek voorkomt economische schade.
  • Zekerheid: Door middel van residuonderzoek weet u zeker welke werkzame stoffen in of op de grond aanwezig zijn. U kunt hierdoor doelgericht handelen.
  • Gemak: Onze analyseverslagen zijn overzichtelijk. U weet direct waar u aan toe bent.