Residu plantmateriaal

Residuonderzoek op plantmateriaal kan om diverse redenen worden uitgevoerd. Het geeft u zekerheid over eventuele spuitschade of het gebruik van niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Residuonderzoek op plantmateriaal geeft zekerheid bij:

  • Het vaststellen van spuitschade in bedekte en onbedekte teelten
  • Het vaststellen van spuitschade door het overwaaien of dampwerking van herbiciden (onkruidbestrijdingsmiddelen)
  • De controle op het gebruik van niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen
  • De controle op de aanwezigheid van residuen in plantaardig voedsel voor dieren.

Residuonderzoek geeft dus duidelijkheid en voorkomt (verdere) economische schade aan het gewas.