Residu water

Er zijn diverse redenen om residuonderzoek toe te passen op oppervlaktewater, drainwater of bassinwater. Met residuonderzoek stelt u met zekerheid vast welke werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, afbraakproducten en residuen van contaminanten in het water aanwezig zijn.

Voor waterschappen en gemeenten is residuanalyse onmisbaar om te onderzoeken of er nog residuen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater aanwezig zijn. Ook voor bedrijven in de glastuinbouw, veehouderij en akkerbouw biedt het betrouwbaar inzicht om:

  • De kwaliteit van het oppervlaktewater te bepalen voor het gebruik van drink- en/of irrigatiewater
  • De kwaliteit van bassinwater of drainwater te bepalen na toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, waardoor groeiremming kan optreden
  • Contaminaties van herbiciden in het water op te sporen. Bijvoorbeeld glyphosaat.