WaterCheck

Eurofins Agro is gespecialiseerd op het gebied van bronwateronderzoek

Goed en schoon drinkwater  is een vereiste voor mens en dier. De kwaliteit van drinkwater is van verschillende factoren afhankelijk. Met WaterCheck meet Eurofins Agro de kwaliteit op tal van (wettelijk verplichte) onderdelen.

Als veehouder gaat u voor een optimale kwaliteit van veedrinkwater. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Op een groot deel van de veehouderijbedrijven is de kwaliteit onvoldoende. Dit kan wettelijk gezien problemen opleveren, maar heeft in veel gevallen ook negatieve gevolgen voor de gezondheid van het vee of bijvoorbeeld de melkproductie. Voor verschillende doeleinden is het verplicht om bronwater te laten analyseren, bijvoorbeeld voor IKB en Foqus.

Optimale waterkwaliteit
Eurofins Agro is gespecialiseerd op het gebied van bronwateronderzoek. Ons onderzoek draagt bij aan een optimale waterkwaliteit voor uw bedrijf. Door het onderzoek weet u welke verbeteringen eventueel nodig zijn.

* De parameter Gisten en schimmels is niet verplicht voor het IKB Varken bronwateronderzoek. Bij drinkwateronderzoek op dierniveau (drinknippel) dient Gisten en schimmels wel te worden geanalyseerd
** In combinatie met Gisten en Schimmels
*** Varken voor beter leven dient 4x per jaar onderzocht te worden, waarvan 1x chemisch (basisveedrinkwater) als bacteriologisch de overige 3x minimaal bacteriologisch

Neem contact op met uw monsternemer voor bemonstering van veewater>


Residuonderzoek water

U kunt bij Eurofins Agro ook residuonderzoek voor water later uitvoeren.

 


Disclaimer:
Voor Wateranalyse geldt een maximale onderzoeksduur van 10 werkdagen in het laboratorium. Deze onderzoeksduur geldt vanaf de dag dat het monster via de monsternemer bij ons laboratorium in Wageningen bezorgd wordt. 
Bij discussies over de uitslag is heronderzoek alleen mogelijk op kosten van de opdrachtgever