Voeding Compleet

Penskarakter vergroot voorspelbaarheid rantsoen

De kuilanalyse KuilKenner van BLGG AgroXpertus bevat een nieuw onderdeel waarmee de pensbenutting van het ruwvoer beter ingeschat kan worden. Dit nieuwe onderdeel - Penskarakter - is op 22 mei 2014 geïntroduceerd tijdens een bijeenkomst op Proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld).

Penskarakter is ontwikkeld omdat de voederwaardecijfers niet in elke situatie kunnen voorspellen hoe koeien het ruwvoer benutten. Die benutting hangt namelijk af van de manier waarop het voer in de pens en de darmen wordt verteerd. Dit is bijvoorbeeld voor een natte kuil heel anders dan voor een droge kuil, zelfs al hebben ze beide dezelfde voederwaarde.

Wetenschappelijk onderbouwd
Penskarakter wordt geanalyseerd met een nieuwe onderzoeksmethode, ontwikkeld door BLGG AgroXpertus, samen met Wageningen Universiteit (WUR) en CVB. Hiervoor is van honderden kuilmonsters op verschillende momenten de vertering in de pens bepaald.

Penskarakter is een vast onderdeel van KuilKenner.  Penskarakter biedt een diagram (figuur) dat wordt doorsneden door twee assen. De plaats van de kuil in het diagram geeft aan welke verteringseigenschappen het ruwvoer heeft. De horizontale as geeft de verteringssnelheid van de kuil weer. Hoe verder naar rechts, des te ‘sneller’ de kuil. De verticale as staat voor de hoeveelheid penseiwit. Een hogere plaats op de as betekent meer penseiwit in het ruwvoer.

Aanknopingspunten voor verbetering
Naast het diagram biedt Penskarakter een tabel (zie onderstaand) waarmee veehouders – samen met hun voorlichter – aanknopingspunten krijgen voor het samenstellen van het rantsoen. Ook worden tips gegeven voor het verbeteren van de ruwvoerwinning, zodat de volgende kuil dichter bij de gewenste samenstelling komt.

Video Penskarakter: Weet wat een koe echt kan met de kuil