Vers grasCheck

Onderzoek van vers gras geeft een actueel beeld van de kwaliteit van het gras. Vers grasCheck kan om diverse redenen worden uitgevoerd. Naast uw eigen visuele beoordeling van het gras in de wei heeft u met Vers grascheck ook échte cijfers over de voederwaarde van het verse gras. Ideaal om bijvoorbeeld het juiste oogstmoment te kunnen bepalen.

De belangrijkste redenen om Vers grasCheck te laten uitvoeren zijn:

1. Om het ideale oogstmoment te bepalen.
2. Om duidelijkheid te hebben over wat koeien eten tijdens het weideseizoen.
3. Om de bemesting af te stemmen.

Het ideale oogstmoment bepalen

Wat is het ideale maaimoment? Stel deze vraag in een groep melkveehouders, en je krijgt een diversiteit aan antwoorden. Tegelijkertijd spelen praktische argumenten vaak een rol: de beschikbaarheid van de loonwerker of het weer.

Eurofins Agro ziet een trend dat steeds meer melkveehouders ervoor kiezen om het maaimoment niet aan het toeval over te laten. De lengte van het gras is goed te beoordelen. Maar hoe zit het met de voederwaardekenmerken? Is het gras al ‘rijp’ om geoogst te worden voor een perfecte voederwaarde? Een vers grasmonster kan daarover heel veel nuttige informatie geven. De uitslag is al binnen vijf werkdagen bekend.

Het goede oogstmoment is bepalend voor de voederwaarde in de kuil en daarmee voor het komende stalseizoen. Het goede maaimoment kan het financiële resultaat van uw bedrijf positief beïnvloeden doordat u later minder krachtvoer hoeft aan te kopen.

Het ideale maaimoment is niet voor iedere melkveehouder hetzelfde. Dat heeft met de geografische ligging van het bedrijf te maken (verschillen in temperatuur en neerslag), maar ook met de historie van het perceel (oud of nieuw grasland bijvoorbeeld), de bemestingsstrategie, de grondsoort en niet onbelangrijk: de rantsoenwensen van de melkveehouder. Voert u bijvoorbeeld bij voorkeur voederbieten bij? Dan heeft u waarschijnlijk andere wensen voor het kuilvoer dan een collega-veehouder die een groot aandeel snijmaïs in het rantsoen heeft.

Wat eet de koe in de wei?

Als de koeien op stal staan is tot in detail bekend wat er in het ruwvoer staat. Op basis daarvan wordt het rantsoen samengesteld voor gezonde koeien en een perfecte melkproductie. Maar hoe is dat met koeien die in de wei lopen? Wat zit er in het verse gras? Het klinkt logisch om dat ook te onderzoeken. Steeds meer melkveehouders doen dat ook. Zo laat u niets aan het toeval over en kan hoeveelheid krachtvoer in het weideseizoen hierop worden afgesteld.

Bemesting afstemmen

Tot slot is de analyse van vers gras is ook zinvol bij de beoordeling van diverse bemestingsniveaus. Het geeft inzicht in de relatie tussen graskwaliteit en bemesting. De smakelijkheid van het gras wordt daarin meegenomen via analyse van het suikergehalte en het natriumgehalte.

Prijzen*) 

  • Onderzoek exclusief mineralen en sporen: € 57,-
  • Aanvullend mineralenonderzoek € 25 ,-
  • Aanvullend mineralen+sporen € 50,- 

*) inclusief verzendkosten

Meer weten?

Neem contact op met klantenservice@eurofins-agro.com


Disclaimer:
Voor Vers grasCheck geldt een maximale onderzoeksduur van 3 werkdagen in het laboratorium. Deze onderzoeksduur geldt vanaf de dag dat het monster via Post NL of andere bezorgdiensten bij ons laboratorium in Wageningen bezorgd wordt. Eurofins Agro is niet verantwoordelijk voor de postverzending én de tijd die daarmee gemoeid is. 
Eurofins Agro is niet verantwoordelijk voor de monstername van de Vers grasCheck en de fouten die daardoor kunnen ontstaan. Bij discussies over de uitslag is heronderzoek alleen mogelijk op kosten van de opdrachtgever.