Voeding Beperkt

Het voederwaardeonderzoek Voeding Beperkt geeft informatie die nodig is voor de wettelijke basisbehoefte van melkveehouders. Het onderzoek voldoet op alle terreinen aan de geaccrediteerde kwaliteit en service die de overheid en keuringsorganisaties als voorwaarde stellen. Deze waardevolle dienstverlening bieden we aan tegen een scherpe prijs/kwaliteitsverhouding.

U kunt zelf kiezen hoe uitgebreid u uw ruwvoer wilt laten onderzoeken. In dit overzicht kunt u eenvoudig zien wat u kunt kiezen. De voedinganalyses worden gebruikt voor het maken van rantsoenen en voor de ruwvoerjaarplanning. Ze vertellen iets over ruwvoermanagement en zijn een directe indicatie voor eventuele kosten die gemaakt moeten worden om het rantsoen te corrigeren.

Welke informatie heeft u nodig?

Voeding Beperkt geeft alle mogelijke informatie die nodig is om als melkveehouder te voldoen aan de eisen die de wetgever of keuringsinstantie van u vraagt. Wilt u in uw voederwaardeonderzoek daarnaast ook complete informatie over de voederwaarde met als doel om een goed rantsoen te kunnen samen te stellen? Kies dan voor Voeding Basis. Wilt u ook de hoeveelheden en streeftrajecten van de mineralen weten? Kies dan voor Voeding Extra. Vindt u het belangrijk om ook alles te weten over de sporenelementen in het ruwvoer met het oog op de gezondheid van het vee? Kies dan voor Voeding Compleet.

Voeding Beperkt is geschikt voor de BEX en KringloopWijzer. In onderstaande tabel ziet u onze voederwaardeonderzoeken met bijbehorende analyseonderdelen:

  Voeding Compleet Voeding Extra Voeding Basis Voeding Beperkt
Kengetallen Basis + mineralen + sporen Basis + mineralen Basis + fosfor Beperkt + fosfor
Voederwaarde JA JA JA JA
Streefwaarden en gemiddelden JA JA JA JA
Fosforgehalte JA JA JA JA
Fosfor beschikbaar/index JA JA JA NEE
Voederwaarde mengvoerindustrie JA JA JA NEE
Penskarakter JA JA JA NEE
Boter-, azijn- en melkzuur JA JA JA NEE
Conservering en broei JA JA JA NEE
Celwanden: ADF, ADL, NDF-verteerbaarheid JA JA JA NEE
Mineralen JA JA NEE NEE
Sporen JA NEE NEE NEE

Wat CHECKT u?

Het succes van een melkveebedrijf is van tal van factoren afhankelijk. Met de CHECKS van Eurofins Agro gaat u voor zekerheid. Met als doel: grip op het bedrijfsresultaat, gezonde koeien en een stabiele melkproductie. Eurofins Agro heeft de volgende CHECKS voor u beschikbaar:

MestCHECK RantsoenCHECK Vers grasCHECK WaterCHECK
Zekerheid over de samenstelling van mest Controle op rantsoen aan voerhek Actueel beeld over kwaliteit van vers gras Zekerheid over kwaliteit van water
Inzicht in verschil tussen mestputten Zekerheid of het mengsel klopt Sturingsinfo voor ideale oogstmoment Checkt wettelijk verplichte onderdelen
Handige pakketjes voor zelf-monstername Voorkomt productieverlies Zekerheid over wat koeien eten tijdens het weideseizoen Sturingsinfo voor gezonde koeien
Snel resultaat Handige pakketjes voor zelf-monstername Snel resultaat Voorkomt besmettingen