Voeding Compleet

Partijopmetingen en de BEX

Voor de BEX en KringloopWijzer is het verplicht om alle aanwezige snijmais op het bedrijf op te meten en te analyseren. Het is dus belangrijk om uw maiskuil(en) te laten bemonsteren voordat deze gevoerd worden.

Als de snijmais geopend is dan kan alleen de aanwezige hoeveelheid door de monsternemer opgegeven worden. Mocht er dan al iets opgevoerd zijn dan mogen monsternemers hier geen rekening mee houden in de partijopmeting.

Te laat laten bemonsteren kan dus zorgen voor vervelende situaties. Informeer daarom uw monsternemer zo snel mogelijk als de maiskuil er ligt en laat de partijbepaling uitvoeren voordat de kuil gevoerd wordt.