Voeding Extra

Voor het sturen op specifieke groepen als Jongvee en droge koeien is Voeding Extra uitermate geschikt.

Het voederwaardeonderzoek Voeding Extra bevat tal van inzichten die u als melkveehouder helpen bij een goede productie en bijdragen aan de gezondheid van uw vee. Voor het sturen op specifieke groepen als Jongvee en droge koeien is dit pakket uitermate geschikt.

U kunt zelf kiezen hoe uitgebreid u uw ruwvoer wilt laten onderzoeken. In dit overzicht kunt u eenvoudig zien wat u kunt kiezen. De voedinganalyses worden gebruikt voor het maken van rantsoenen en voor de ruwvoerjaarplanning. Ze vertellen iets over ruwvoermanagement en zijn een directe indicatie voor eventuele kosten die gemaakt moeten worden om het rantsoen te corrigeren.

Optimale verhouding prijs en kwaliteit

Het onderzoek Voeding Extra biedt een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit. Voeding Extra bevat veel informatie. Vindt u het belangrijk om ook de sporenelementen te weten? Kies dan voor ons pakket Voeding Compleet.

Fosfor beschikbaar en fosforindex

Met de P-gegevens op het verslag van de ruwvoeranalyse krijgt u inzicht in de fosforefficiëntie van de graskuil en kun u beter sturen op de reductie van de fosforaanvoer op het bedrijf. Lees meer in de bijlage Beschikbaar fosfor voor efficiënte fosfaatbenutting.

Penskarakter gras en mais

Uniek in de analyses van Eurofins Agro is ook Penskarakter, die voor zowel gras als mais beschikbaar zijn. Met het kuilanalyseverslag in de hand kunt u nu direct zien hoe het ruwvoer zich zal gedragen. De figuur ‘Penskarakter’ op het verslag laat zien wat voor type kuil u heeft gemaakt. Is de kuil erg snel verteerbaar met risico’s op pensverzuring? Of is het ruwvoer juist erg traag en zal de melkproductie daardoor tegenvallen? Penskarakter geeft handvatten om in het rantsoen bij te sturen en bevat diverse tips om het ruwvoermanagement te verbeteren. Zie ook:

- video over Penskarakter
- animatie over Penskarakter

Met Voeding Extra ontvangt u verder informatie over:

  • De kwaliteit van de kuil
  • Het effect van de bemesting
  • Inkuilstrategie
  • Succes en verloop van de conservering
  • Kans op broei
  • Smakelijkheid
  • Pensbenutting

Diverse adviezen

De informatie in Voeding Extra is overzichtelijk gerangschikt en grafisch weergegeven. We vergelijken de kwaliteit met de gangbare streefwaarden. Zo ziet u snel wat de kwaliteit van uw kuil is en waar verbeteringen mogelijk zijn.

We geven adviezen over oogsttijdstip, bemesting en het succes van conserveren. Deze informatie kunt U gebruiken om voor het volgend groeiseizoen de juiste maatregelen te treffen. Daarnaast kunt u de gegevens uiteraard gebruiken om de kuil op een goede en succesvolle wijze aan de koeien te voeren, met het juiste voermanagement, in het juiste rantsoen.

Voeding Extra is geschikt voor de BEX en KringloopWijzer. In onderstaande tabel ziet u onze voederwaardeonderzoeken met bijbehorende analyseonderdelen:

 
  Voeding Compleet Voeding Extra Voeding Basis Voeding Beperkt
Kengetallen Basis + mineralen + sporen Basis + mineralen Basis + fosfor Beperkt + fosfor
Voederwaarde JA JA JA JA
Streefwaarden en gemiddelden JA JA JA JA
Fosforgehalte JA JA JA JA
Fosfor beschikbaar/index JA JA JA NEE
Voederwaarde mengvoerindustrie JA JA JA NEE
Penskarakter JA JA JA NEE
Boter-, azijn- en melkzuur JA JA JA NEE
Conservering en broei JA JA JA NEE
Celwanden: ADF, ADL, NDF-verteerbaarheid JA JA JA NEE
Mineralen JA JA NEE NEE
Sporen JA NEE NEE NEE

Wat CHECKT u?

Het succes van een melkveebedrijf is van tal van factoren afhankelijk. Met de CHECKS van Eurofins Agro gaat u voor zekerheid. Met als doel: grip op het bedrijfsresultaat, gezonde koeien en een stabiele melkproductie. Eurofins Agro heeft de volgende CHECKS voor u beschikbaar:

MestCHECK RantsoenCHECK Vers grasCHECK WaterCHECK
Zekerheid over de samenstelling van mest Controle op rantsoen aan voerhek Actueel beeld over kwaliteit van vers gras Zekerheid over kwaliteit van water
Inzicht in verschil tussen mestputten Zekerheid of het mengsel klopt Sturingsinfo voor ideale oogstmoment Checkt wettelijk verplichte onderdelen
Handige pakketjes voor zelf-monstername Voorkomt productieverlies Zekerheid over wat koeien eten tijdens het weideseizoen Sturingsinfo voor gezonde koeien
Snel resultaat Handige pakketjes voor zelf-monstername Snel resultaat Voorkomt besmettingen