Analyseer water voordat u overschakelt

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Aanhoudend zon
Samenvatting: 

Ook in de glastuinbouw wordt de droogte merkbaar. De komende weken wordt geen verbetering voorspeld. Steeds meer bassins raken leeg. Wat doet u? Schakelt u over op leiding-, grond- of oppervlaktewater? Zorg er dan voor dat u tijdig de kwaliteit van dit water weet.

Analyseer water voordat u overschakelt

Juni en juli van 2018 zijn erg droog. In veel gebieden loopt het neerslagtekort op en steeds meer regenwaterbassins raken leeg. Vergeet niet tijdig de kwaliteit van de alternatieve waterbron te controleren.

De kwaliteit van het water kan enorm verschillen. Telers gebruiken bij voorkeur regenwater uit een bassin of ondergrondse opslag. Het is goedkoop en de kwaliteit van regenwater is doorgaans het meest geschikt als irrigatiewater. De samenstelling is constant, er zitten geen schadelijke zouten, bicarbonaat of een teveel aan nutriënten in.

Veel bassins zijn groot genoeg voor een heel seizoen. Behalve in jaren met veel droogte. Dit jaar kampt Nederland met een groot neerslagtekort (zie kaartje van het KNMI). Niet alleen in de akkerbouw- en vollegrondsteelten zijn de effecten hiervan merkbaar. Ook in de glastuinbouw wordt de droogte merkbaar. De komende weken wordt  geen verbetering voorspeld. Steeds meer bassins raken leeg. Wat doet u? Schakelt u over op leiding-, grond- of oppervlaktewater? Zorg er dan voor dat u tijdig de kwaliteit van dit water weet. De kwaliteit van deze bronnen kan door diverse oorzaken variëren. Op tijd analyseren voorkomt onaangename verrassingen. Specialist bemesting glastuinbouw bij Eurofins Agro René Krikke vertelt daarover meer -> 

Advies
Wij raden aan om het water te controleren voordat u overschakelt op een andere waterbron. Als u werkt met een osmoseapparaat is het zaak om de werking daarvan goed in de gaten de houden. Op de analyserapporten kan Eurofins Agro ook de grenswaarden vermelden van de diverse bepalingen en zo toetsen of het water geschikt is voor uw teelt.

Meer weten? Neem contact op met onze klantenservice via horti@eurofins-agro.com

Zie ook: Samenstelling uitgangswater varieert sterk

Trefwoorden: