Phytophthora nicotianae

Phytophthora nicotianae is een schimmelsoort. Phytophthora-aantastingen beginnen vaak in een vochtig milieu. Daarnaast groeit deze schimmel vooral goed bij temperaturen tussen 20 en 30°C met een optimum rond 27°C. Door kieming van zwermsporen zoösporen), dringt de schimmel de wortel binnen. De zwermsporen kunnen zich met hun zweepharen actief en snel in water verplaatsen. Deze sporen hebben in vergelijking met de rustsporen een relatieve korte levensduur van hooguit enkele maanden.

Symptomen
Wortelrot en aantastingen van de plantvoet zijn kenmerkend voor deze schimmel. Op de aangetaste wortels kan de schimmel massaal ongeslachtelijke zwermsporen produceren.

Verspreiding
Phytophthora overlevingssporen kunnen uit hun kiemrust komen door lage temperatuurschokken, bijvoorbeeld door het gebruik van koud gietwater. Via substraatwater of besmet plantmateriaal kan verspreiding vanuit aangetaste planten naar gezonde planten plaatsvinden. Phytophthora schimmels hebben zeer veel verschillende waardplanten die een infectiebron vormen onder gunstige omstandigheden. Via aangetaste planten is besmetting mogelijk van drainwater, teeltgoten, substraatmat, waterbassin, etc.

Gevoelige gewassen: paprika, tomaat, roos, gerbera, etc.