Toepassingen

PRODUCTEN

De nieuwe naam Eurofins Agro is een logische stap in het integratieproces dat in 2013 is begonnen...

EXPERTISE

Als de voedingstoestand niet goed is, kan dat meestal wel worden gecorrigeerd bij recirculatie. Te veel natrium in het wortelmilieu is echter niet altijd gemakkelijk op te lossen. Voor natrium geldt: zo min mogelijk. De zoutgevoeligheid is per gewas alleen zeer verschillend. Stalen worden door Eurofins Agro geanalyseerd om te bepalen of de groeiomstandigheden goed zijn voor optimale groei....
De veroorzaker van wortelrot is lang niet altijd duidelijk. Een aantasting door bijvoorbeeld Phytophthora kan worden aangezien voor een Fusariumaantasting. DNA Multiscan maakt veel duidelijk. Oorzaken van slechte groei en ziekteverschijnselen beginnen meestal bij de wortels. Als de wortels in slechte staat zijn, kan dit in de bovengrondse delen leiden tot symptomen zoals taksterfte en...
Kent u onze PlantDoctors al? Bij zieke of afwijkende planten helpen zij u zo adequaat mogelijk. Onze PlantDoctors stellen snel en betrouwbaar de diagnose en adviseren over noodzakelijke maatregelen. Er is niks zo vervelend dan onduidelijkheid over problemen in de teelt. U bent dan gebaat bij een snelle anlayse en persoonlijk advies. Alleen dan is de juiste behandeling mogelijk en kunt u...
Overmatige wortelgroei  (Crazy Roots)  wordt veroorzaakt door Agrobacterium rhizogenes en kan onverwacht weer aanwezig zijn. Alleen met volhardend beleid is de opmars in de kas te vertragen. Hoe eerder u het constateert, en daarop maatregelen neemt, hoe beter dat is.Agrobacterium rhizogenes is een eencellige bacterie, die de hormoonhuishouding van de plant ontregelt waardoor de wortels...
Bij droog weer kan beregening uitkomst bieden. Hiermee voorkomen boeren en telers groeiachterstand en opbrengstderving. Beregening is echter erg kostbaar. De pF-curve is een uniek hulpmiddel om de efficiëntie van beregening per perceel te verbeteren.Beregening is pas rendabel als de kosten op zijn minst door de financiële meeropbrengst worden terugverdiend. Het klinkt als een vanzelfsprekendheid...