Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
Alles wat u over de bodem moet weten Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

Met de bollenoogst voor de deur is het weer tijd voor zeefgrond- en grondbemonstering om grip op stengelaaltjes te krijgen. Door het tijdig ontdekken van de aanwezigheid van stengelaaltjes in een partij bollen kunnen er maatregelen worden genomen in zowel de partij als op de...
Het Lozingenbesluit dat begin dit jaar van kracht is geworden, stelt nieuwe eisen aan de natriumgehaltes in het gietwater. Voorheen werd er geloosd als er te veel natrium aanwezig was. Dat mag tegenwoordig niet meer. Het is daarom zaak om extra alert te zijn op natrium. Uit...
“Meer dan de helft van de monsters die wij analyseren om de werking van ontsmetters te controleren, blijkt een te hoog kiemgetal te hebben.” Dat stelt Jan Hardeman, glastuinbouwspecialist bij Eurofins Agro. Het kiemgetal is een maat voor de hoeveelheid bacteriën en...
De MaisChallenge is weer begonnen. In deze tweejaarlijkse competitie strijden jonge agrariërs om prijzen voor de beste maisteelt en –oogst. Eurofins Agro ondersteunt de deelnemers met advies. Het nieuwe bijmestonderzoek BijmestMonitor geeft de deelnemers nog meer grip op...
Doordat het lang koud is geweest in het voorjaar, is zwavel in de bodem nog weinig mobiel. Soms is bijmesten met zwavel ook voor de tweede snede nog nodig. Het verloop van de S-index in de kuilen van de afgelopen jaren geeft hiervoor een goede indicatie. Eurofins Agro heeft...

TOEPASSINGEN