Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
BemestingsWijzer: alles wat u over de bodem moet weten   BemestingsWijzer is een...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

Door het mindere licht in de winter groeien planten anders en is de opbouw van het gewas trager. Daar staat tegenover dat in een koude periode de verdamping wel hoger kan zijn door extra stoken. Dat heeft gevolgen voor de opname van nutriënten en dus voor de optimale...
Tijdens de waterbroei kunnen schadelijke schimmels gemakkelijk via het water worden verspreid. Enkele zieke bollen zorgen vaak al voor grote problemen. Om dit te voorkomen heeft Eurofins Agro de DNA Previscan ontwikkeld. Dit onderzoek is erop gericht om pathogene ...
Voor het seizoen 2017-2018 introduceert Eurofins Agro een aantal belangrijke vernieuwingen in het grondonderzoek. Met meer toegespitste informatie op het verslag kunt u uw bemestingsplan beter afstemmen op de behoefte van uw gewas. Hieronder vindt u de vernieuwingen op een...
Het analyseren van mest kan tegenwoordig met Nabij Infra Rood Spectroscopie (NIRS). Deze methode is snel en betrouwbaar en geeft informatie over de gehaltes stikstof (N) en fosfaat (P). NIRS techniek wordt al zo’n dertig jaar gebruikt voor de bepaling van voederwaarde bij...
Christiaan Maljaars heeft voor zijn afstudeerscriptie over de ontwikkeling van organische stof in Zeeuwse akkers de Hissinkprijs van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) in ontvangst genomen. Eurofins Agro krijgt al jaren vragen over het verloop van organische stof...

TOEPASSINGEN