Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
Alles wat u over de bodem moet weten Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

Bijna zeventig mestbedrijven hebben onlangs de gedragscode KeurMest in gebruik genomen. Ook Eurofins Agro onderschrijft deze code. De gedragscode heeft als doel om een zorgvuldige en transparante mestketen te realiseren.  Robin Wolf, business unit manager Mest &...
Het droge najaar biedt kansen om de pH van uw grasland op orde te brengen. Een goede pH is van belang voor het bodemleven en goede opbrengsten in de komende jaren. Echter wordt er bij het bekalken vaak niet gelet op het magnesiumgehalte van de kalk. Hierdoor komt er veelvuldig...
Afgelopen jaar was het inkuilseizoen heel anders dan voorgaande jaren door de extreme droogte. Dit zien we ook weer terug in de samenstelling van het gras, zo ook de broeigevoeligheid. Nu de meeste veehouders al minder ruwvoer hebben ingekuild, is het van belang dat het ruwvoer...
De verdroogde maispercelen hebben veel veehouders hoofdbrekens gekost. Wat is nu wijsheid? Vroeg hakselen? Of toch maar hopen dat de kleine kolfjes nog wat extra zetmeel krijgen door langer te wachten? De energiewaarde van een maisplant neemt af naarmate deze afrijpt. Normaal...
Om besmetting met Globodera pallida aan te pakken heeft de aardappelsector een actieplan in werking gesteld. Belangrijkste punten zijn het vergroten van bewustwording en het stimuleren van vrijwillig AM-onderzoek. U heeft de mogelijkheid om tijdig in te spelen op deze...

TOEPASSINGEN