Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
BemestingsWijzer: alles wat u over de bodem moet weten   BemestingsWijzer is een...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

Compact voeren’ helpt om de selectie aan het voerhek te verminderen, omdat alle voedermiddelen intensief met water zijn gemengd. De methode werkt het best met graskuil die droog is ingekuild. Natter inkuilen om de hoeveelheid toegevoegd water de verminderen, heeft een...
De opbrengst en kwaliteit van de zomerkuilen verschilt sterk per regio. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie onder klanten van Eurofins Agro. Met name neerslagverschillen beïnvloeden de grashoeveelheid en –kwaliteit.   De hergroei van gras na de eerste snede is in...
Potgrond-, substraat- en kasgrondonderzoek geven samen met analyses van voedingsoplossingen en drainwater al een goed beeld van de nutriëntenhuishouding in teeltmedium en plant. Met behulp van deze analyses kan vrij goed op een toereikende beschikbaarheid van nutriënten worden...
Met de huidige marktsituatie wordt de focus op kostprijs weer benadrukt. Veehouders die veel voer van goede kwaliteit van het land weten te halen, hebben daarbij een voorsprong. Topkuil speelt hier op in met een competitie-element en met artikelen over inkuilen op Melkvee.nl en...
Een graskuil bemonsteren is vakwerk: Om goed inzicht te krijgen in de kuilkwaliteit moeten monsters genomen worden op verschillende plekken. Kees Koolen is al bijna 25 jaar monsternemer bij Eurofins Agro en laat zien hoe het moet. De bemonstering De eerste snede is begin mei...

TOEPASSINGEN