Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
Alles wat u over de bodem moet weten Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

Vanaf volgend jaar moet er op zand en löss bij snijmais een vanggewas worden gezaaid  vóór 1 oktober. Maar hoe pakt u dit aan? In het afgelopen jaar was de mais door de droogte al wel voor 1 oktober geoogst. U kunt er echter niet vanuit gaan dat 2019 dezelfde...
Voor 15 mei 2019 moet u de ingevulde KringloopWijzer van 2018 indienen. Hier vindt u alle regels op een rij voor de bemonstering voor de KringloopWijzer plus een handige actieplan voor bemonstering. De KringloopWijzer wordt gebruikt door overgrote deel van de...
Actief bodemleven is belangrijk voor een goede bodemvruchtbaarheid en -structuur. Het kwantificeren van bodemleven vraagt specifieke kennis. De methodes die tot nu werden gebruikt, waren bewerkelijk en gaven geen volledig beeld. Eurofins Agro introduceert dit jaar een nieuwe,...
Bijna zeventig mestbedrijven hebben onlangs de gedragscode KeurMest in gebruik genomen. Ook Eurofins Agro onderschrijft deze code. De gedragscode heeft als doel om een zorgvuldige en transparante mestketen te realiseren.  Robin Wolf, business unit manager Mest &...
Het droge najaar biedt kansen om de pH van uw grasland op orde te brengen. Een goede pH is van belang voor het bodemleven en goede opbrengsten in de komende jaren. Echter wordt er bij het bekalken vaak niet gelet op het magnesiumgehalte van de kalk. Hierdoor komt er veelvuldig...

TOEPASSINGEN