Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
Alles wat u over de bodem moet weten Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

Voor een vlotte en correcte afhandeling van AP06-monsters is het zaak om de juiste gegevens bij de hand te hebben. Schuiven met vrachten die gepland zijn in met aaneengesloten tijdvakken wordt niet meer gedoogd. In 2019 is per 1 februari een aantal zaken rond de...
Bewust ruwvoer telen van eigen grond vraagt om een landbouwkundig bemestingsplan. Het gebruik van drijfmest speelt daarbij een belangrijke rol. De kwaliteit van drijfmest kan echter sterk verschillen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de nutriënten in de mest is het zaak...
Niet alleen een bodemanalyse is van groot belang voor het maken van een bemestingsplan, maar ook een mestanalyse. Hoe weet u immers anders welke gehaltes de mest in uw put bevat. Kennis van de stikstof-, fosfaat én kaligehaltes zijn onmisbaar bij het optimaal gebruik maken van...
Voor het scheuren of vernietigen van grasland in 2019 zijn er wijzigingen doorgevoerd. Voortaan is in het najaar toegestaan om  grasland op zand- en lössgrond te scheuren voor graslandvernieuwing.  Ook hoeft u deze percelen niet meer te bemonsteren na het scheuren....
Heeft u in 2018 uw land beregend? Grote kans dat een gedeelte van uw sporenelementen in uw bodem is uitgespoeld. Belangrijk om te weten voordat u gaat bemesten. Sporenelementen zijn namelijk noodzakelijk voor een optimale productie en kwaliteit van gras en mais. Eurofins...

TOEPASSINGEN