Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
Alles wat u over de bodem moet weten Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

Om besmetting met Globodera pallida aan te pakken heeft de zetmeelaardappelsector een actieplan in werking gesteld. Belangrijkste punten zijn het vergroten van bewustwording en het stimuleren van vrijwillig AM-onderzoek. U heeft de mogelijkheid om tijdig in te spelen op deze...
Afgelopen zomer was het erg droog. Daardoor werden verschillen binnen uw perceel zichtbaar die u eerder niet zag. Sommige stukken blijken veel droogtegevoeliger dan andere. Soms kon u ook het verleden van het perceel terugzien, waar lag vroeger een sloot of stond een gebouw?...
De analysecijfers in de periode half april tot half mei -gemeten met BijmestMonitor- laten zien dat de minerale stikstof (Nmin) in een uienveld kan verdubbelen van nog geen 20 kg/ha tot bijna 50kg/ha. Daarnaast zijn uien onder droge omstandigheden nog steeds in staat om...
Organische mest is hét kringloopproduct dat zorgt voor bodemvruchtbaarheid. Enig nadeel: de mineralisatie van mest verloopt onvoorspelbaar. Nieuwe analysetechnieken geven uitkomst. De analysemethode voor dierlijke mest is vastgelegd in wettelijke voorschriften.  Dat...
In deze periode van het jaar ruimen veel bedrijven het gewas en bereiden zij zich voor op een nieuwe teelt. Het is belangrijk om alles goed schoon te maken. Sommige pathogenen zijn erg hardnekkig, zegt PlantDoctor Trudie Coenen. Het voorkomen van plantpathogenen in de...

TOEPASSINGEN