Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
Alles wat u over de bodem moet weten Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

Als het waterbassin leeg is, zoals vorige zomer op een groot aantal bedrijven het geval was, moet worden overgestapt op een andere waterbron. Bij het gebruik van bron- en slootwater vraagt het berekenen van een voedingsoplossing extra aandacht. In sloot- en bronwater zitten...
Eurofins Agro heeft dit voorjaar een nieuwe droogtechniek in gebruik genomen. Daardoor is de onderzoeksduur van de droge stofanalyse GewasCheck verkort naar twee tot maximaal drie werkdagen. Met GewasCheck krijgt u inzicht in de nutriënten die zijn vastgelegd in blad- en...
Met de komst van het nieuwe Tobamovirus ToBRFV (Tomaten Brown Rugose Fruit Virus) is het van belang alert te zijn en het tomatengewas goed te monitoren. De resistentie tegen tobamovirussen in tomatenrassen wordt namelijk doorbroken door ToBRFV. Maar hoe kunt u de...
Door de droge zomer van 2018 was de grondwaterstand al erg laag, en is er weinig en slechte kwaliteit mais geoogst. Maar ook nu is het droog en warm en wordt aanhoudende droogte verwacht. Daarom is het noodzakelijk om goed in kaart te brengen wat de vochtbalans op uw percelen is...
Het koude en droge voorjaar heeft gezorgd voor extra zwaveltekorten voor het gras. We zagen het tekort al in het vers gras onderzoek, maar ook de eerste 1000 kuilmonsters geanalyseerd door Eurofins Agro laten dit zien. Wat doet een zwaveltekort met de eiwitkwaliteit van uw kuil...

TOEPASSINGEN