Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
Alles wat u over de bodem moet weten Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

De hoeveelheid plantbeschikbare kalium (K) op lichtere gronden, zoals dalgrond, duingrond, zandgrond en maasklei is de afgelopen jaren licht gestegen. Vooral in het droge seizoen 2018 was dit het geval. De bodemvoorraad K is door de jaren heen stabiel (K aan het kleihumuscomplex...
Onderzoek op aardappelmoeheid (AM) vindt in de praktijk vaak (direct) na de aardappeloogst plaats. Ook in de volgteelt, bijvoorbeeld graan of bieten, kunnen de aardappelcysten betrouwbaar worden aangetoond. Dit vrijwillig AM-onderzoek van Eurofins Agro biedt u houvast bij de...
Uit bemestingsproeven met zaaiui blijkt dat het Mg-gehalte van het loof lager is bij een hogere K-gift. BijmestMonitor geeft inzicht in de plantbeschikbare nutriënten en de opname door het gewas. Zo is de bemesting tijdens het seizoen te optimaliseren. Magnesium (Mg) is...
Ieder seizoen is uniek. Temperatuur, regenval en gewasgroei variëren. Daarom wilt u een vinger aan de pols houden. Met BijmestMonitor  kunt u bijbemesten op basis van een combinatie van grond- en gewasonderzoek.  Met BijmestMonitor heeft u tijdens het seizoen...
Voor een vlotte en correcte afhandeling van AP06-monsters is het zaak om de juiste gegevens bij de hand te hebben. Schuiven met vrachten die gepland zijn in met aaneengesloten tijdvakken wordt niet meer gedoogd. In 2019 is per 1 februari een aantal zaken rond de...

TOEPASSINGEN