Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
Alles wat u over de bodem moet weten Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

Naar aanleiding van een recente publicatie in de Boerderij onderstreept Eurofins dat de meetmethode van bodemmonsters volledig past binnen de wettelijke kaders. Er wordt door ons geaccrediteerd laboratorium in duplo getest. De werkvoorschriften voor de bepaling van het P-Al-...
Eurofins Agro  is geconfronteerd met een artikel in De Boerderij van 5 juli 2018. Wij hebben het artikel tot ons genomen. Graag willen wij duidelijkheid verschaffen over waar wij voor staan. De informatie in het artikel willen we graag in de juiste context plaatsen. In...
Na een periode met warm zomerweer en plaatselijk extreme buien, is het tijd om extra aandacht te besteden aan de voedingstoestand van de bodem. Op verschillende plaatsen is het nodig het bijmesten naar voren te halen. Op sommige plekken vielen in mei en begin juni zware buien...
In deze tijd van het jaar schiet het gras in de aar. Het gewas wordt daardoor stengeliger. Voor de verteerbaarheid is het goed om wat vochtiger in te kuilen dan de eerdere sneden. Bij een lager gehalte droge stof, verloopt het conserveringsproces in de kuil intensiever. De...
“De komende weken is het zaak om extra alert te zijn op Pythium”, zegt Anke Taal, PlantDoctor bij Eurofins Agro. “De dagen worden weer korter en er wordt veel van het gewas gevraagd. Deze zwakteparasiet kan dan gemakkelijk toeslaan, zowel in substraatteelten als in de vollegrond...

TOEPASSINGEN