Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
BemestingsWijzer: alles wat u over de bodem moet weten   BemestingsWijzer is een...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

Dit jaar organiseert Eurofins Agro in Wageningen twee informatieve Expertdagen over actuele ontwikkelingen in mest. Onafhankelijke bemonstering volgens  AP06 en NIRS (een moderne methode om snel en efficiënt het organische stofgehalte in vaste mest te bepalen...
De teeltwisseling staat weer voor de deur. Dit is het moment om de hele kas en alle gereedschappen grondig te reinigen. Maar weet u zeker dat alle micro-organismen zijn gedood? Met een veegmonster kunt u controleren of de hygiënemaatregelen voldoende effectief zijn geweest....
Sinds begin deze week is de nieuwe regeling AP06 van kracht. Monsters van vaste mest (code 13 en 43)  worden voortaan genomen door een onafhankelijke monsternemer. We zitten midden in de opstartfase. Hierbij nuttige informatie om de bemonstering de komende weken zo vlot...
Te veel natrium kan schade geven aan het gewas. Als de voedingstoestand niet goed is, is dat meestal te corrigeren bij recirculatie. Te veel natrium in het wortelmilieu is echter niet gemakkelijk op te lossen. Voor natrium geldt daarom: zo min mogelijk. Laat bij twijfel een...
De PlantDoctors en het Glastuinbouw Adviescentrum van Eurofins Agro in het Westland, verhuizen van de Demokwekerij in Honselersdijk naar het World Horti Center in Naaldwijk. De nieuwe naam van het Eurofins Agro Glastuinbouw Adviescentrum is Eurofins Agro Horti Expert Center....

TOEPASSINGEN