Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
Alles wat u over de bodem moet weten Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

Op veel bedrijven is de mestopslag vol, maar de bodem is nog voldoende voorzien van stikstof. Wat kunnen we met de mest? Nu er weer regen is gevallen, komt de grasgroei weer op gang. De kansen lijken goed voor een tweede voorjaar. Overbemesten met drijfmest uit de volle...
Via analyses van vers gras kunt u de ontwikkeling van de hernieuwde grasgroei op de voet volgen. Op verschillende plaatsen in het land worden regelmatig monsters onderzocht. Veeteelt publiceert deze resultaten op veeteelt.nl/gras. U kunt als veehouder ook zelf vers gras-...
Rundveedrijfmest bevatte in 2017 minder droge stof en minder organische stof dan in de voorgaande jaren. Dat blijkt uit de mestanalyses van Eurofins Agro.  Gemiddeld bevat rundveedrijfmest per kuub 92 kg droge stof. De totale stikstofhoeveelheid is 4,0 kg, waarvan 1,9 kg...
De graskuilen van de tweede snede hebben een bijzonder hoog drogestofgehalte en bevatten relatief weinig VEM en ruw eiwit. De kuilanalyses vanaf eind mei weerspiegelen dan ook de extremen in de zomer van 2018. In de kuilen van eerste snede lag de voederwaarde (932 VEM) nog in...
Op verschillende plaatsen in het land is maïs vervroegd geoogst, omdat deze door de droogte niet meer groeit. De eerste kuiluitslagen laten zien dat de voederwaarde tegenvalt, 850 tot ruim 900 VEM bij een drogestofgehalte van 20 tot 30 procent.  Doordat deze maïs nog...

TOEPASSINGEN