Klantenservice

Hieronder vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen aan onze klantenservice. Door op de vraag te klikken verschijnt het antwoord automatisch. Wellicht is dit voor u een snelle manier om antwoord op uw vraag te krijgen (ook buiten kantoortijden). Neemt u anders contact op met onze klantenservice via 088 - 876 1010 of via e-mail:

Business Unit Agro: klantenservice@eurofins-agro.com
Business Unit Horticulture: horti@eurofins-agro.com
Business Unit Mest: klantenservice.mest@eurofins-agro.com
(mestgerelateerde vragen voor Lab Zeeuws-Vlaanderen kunt u mailen naar mestbeleid-zvl@eurofins.com en overige vragen voor Lab Zeeuws-Vlaanderen via customerservice-zvl@eurofins.com)

U kunt ook één van de onderstaande links gebruiken om zaken aan te vragen of wijzigingen door te geven.

Vragen over Mijn Percelen, Mijn Kuilen en TerraDecide

Mijn Percelen is de web-app (een programma dat werkt via internet) van Eurofins Agro voor uw resultaten van Bemestingsonderzoeken. U vindt Mijn Percelen op mijnpercelen.nl of via onze website onder ‘Toepassingen’ of via Springg (springg.nl).

Mijn kuilen is de web-app (een programma dat werkt via internet) van BLGG voor uw resultaten van Voederwaarde-onderzoeken. U vindt Mijn Kuilen op www.mijnkuilen.nl of via onze website onder ‘Toepassingen’of via Springg (www.springg.nl).

Met Mijn Percelen kunt u uw Bemestingsonderzoeken per perceel ordenen en zo bijvoorbeeld het verloop van de bodemvruchtbaarheid in kaart brengen.

Met de kaartlaag ‘Percelen inkleuren’ ziet u in 1 oogopslag in welke fosfaatklasse ieder van uw percelen valt en hoeveel fosfaat u er op mag brengen.

Ook ziet u snel en simpel welke percelen aan de beurt zijn voor bemonstering voor bijvoorbeeld uw opgave voor Derogatie of de Flexibele gebruiksnorm Fosfaat.

Ten slotte kunt u uw gegevens in Mijn Percelen ook delen met uw voorlichters/adviseurs.

In Mijn Kuilen vindt u de resultaten van uw Voederwaarde-onderzoeken van de laatste 5 jaar. Bovenaan de pagina ‘Verslagen’ ziet via een zelf in te stellen samenvatting de belangrijkste kengetallen. U kunt uw verslagen downloaden en opslaan of printen. Ook kunt u ze in een Excelbestand downloaden. Uiteraard kunt u uw Voederwaarde verslagen ook delen met uw adviseurs/voorlichters.

TerraDecide is een online rekenprogramma om een landbouwkundig bemestingsplan te maken. Uitgangspunt voor de adviezen vormen uw bodem en de bemestingstoestand maar mocht u de bedrijfsnormen overschrijden dan wordt u gewaarschuwd.

U bouwt een perceelsgericht bemestingsplan waarmee u zowel de bodemvruchtbaarheid waarborgt als een optimale gewasbemesting. U krijgt per perceel en voor uw actuele gewas en bouwplan berekende adviezen om uw plan op te baseren.

Het bemestingsplan kan eenvoudig gebaseerd worden op de uitslagen van uw bemestingsonderzoeken, die u automatisch kunt inladen. Maar ook niet-klanten van Eurofins Agro kunnen de applicatie gebruiken door de voorbeeldverslagen al dan niet aangepast naar de eigen uitslagen te gebruiken.

Onder constructie

Onder constructie

U kunt uw voorlichter of adviseur toegang geven tot uw gegevens. Dit doet u vanuit Mijn Percelen en Mijn Kuilen, via de menukeuze ‘Verslagen delen’. Voor TerraDecide wordt een dergelijke voorziening binnenkort gerealiseerd.

Let op: dit is niet hetzelfde als het verzenden van kopieverslagen. Als u dat wilt kunt u dat telefonisch of per mail doorgeven aan klantenservice (klantenservice@eurofins-agro.com of 088 - 876 1010).

U kunt hier doorgeven met welke voorlichter van welke organisatie u graag uw verslagen wilt delen

Voorlichter doorgeven

Het via internet aanbieden van uw analyseresultaten heeft grote voordelen. Zo zijn ze 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor u of uw adviseur. Ze raken niet meer kwijt en u hoeft ze niet meer terug te zoeken.

Bovendien bieden webapplicaties mogelijkheden die papier of pdf-bestanden niet hebben. Zoals het maken van grafieken of het ordenen van bemestingsonderzoeken per perceel op een kaart.

Algemene vragen

U kunt voor ieder onderzoek een prijs opvragen bij onze klantenservice via het online aanvraagformulier

Af en toe krijgen wij te horen dat onderzoeksverslagen niet aankomen. In veel gevallen komt de mail met het analyseverslag wel aan, maar belandt deze in de ‘spambox’. Dit is bij ons met name bekend bij klanten van XS4All.

 Als e-mailberichten van Eurofins steeds in de spambox van XS4All terecht komen kan daar het volgende aan gedaan worden: 

  • Open in een browser de webmail via https://mail.xs4all.nl en log in. 
  • Ga naar de spambox en lokaliseer het e-mail-bericht van Eurofins 

xs4all_1.png

  • Open het bericht 
  • Bovenaan staat naast het adresblok van het e-mailbericht een tweetal pictogrammen 

xs4all_2.png

  • Klik op het groene pictogram; eurofins-agro.com wordt in de greenlist gezet 

E-mailberichten van eurofins-agro.com komen vanaf nu niet langer in de spambox terecht.

Vragen over het nemen van een monster

Op de homepage van onze website kunt u vinden wie uw contactpersoon is voor de buitendienst. Vul uw postcode in, in het blauwe blokje 'Vind de monsternemer bij u in de buurt' , rechtsboven in de pagina.

U kunt hiervoor contact opnemen met de contactpersoon voor de buitendienst, uw rayonmedewerker. Op de homepage van onze website kunt u uw postcode invullen in het blauwe vak 'Vind de monsternemer bij u in de buurt' (rechtsboven) voor de contactgegevens van uw rayonmedewerker.

Kortste weg is via onze regionale contactpersoon of u kan een verzendpakketje aanvragen. Daarnaast is het mogelijk om zelf een pakketje in te sturen naar het adres: Eurofins Agro, Binnenhaven 5 6709 PD Wageningen. Vermeld hierbij duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer en waarop u het aangeleverde monster geanalyseerd wilt hebben. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met de klantenservice, 088 – 876 1010 of mailen naar klantenservice@eurofins-agro.com

Vragen over uw factuur

Het is mogelijk om gebruik te maken van automatische incasso, stuur hiervoor een email naar financienenadminstratie@eurofins-agro.com

Dat is mogelijk. Stuur hiervoor een email naar klantenservice@eurofins-agro.com. Vermeld a.u.b. hier het e-mailadres waar de factuur naar toe moet en uw klantnummer.

Vragen over het onderzoeksverslag

Heel veel termen die gebruikt worden op het onderzoeksverslag staan beschreven in de wikilijst op onze website. Vindt u het antwoord op uw vraag niet in deze lijst? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice via klantenservice@eurofins-agro.com of telefonisch: 088 - 876 1010

Vragen over voederwaardeonderzoek

Neem hiervoor contact op met de monsternemer. U vindt de contactgegevens van uw rayonmedewerker op de homepage van onze website. Vul in het blauwe blokje 'Vind de monsternemer bij u in de buurt' (rechtsboven) uw postcode in voor de juiste contactgegevens.

Ja, mits voederwaarde en fosfaat gemeten zijn en ook de partij is opgemeten en ingetekend op de bedrijfskaart.

Vragen over grondonderzoek

Monsters in 2017 zijn nog geldig vanaf monstername datum 01-02-2013.

Dit kan de monsternemer ter plekke het beste beoordelen.

Nee, wij attenderen de klanten wel op de geldigheid maar verantwoordelijk voor de juiste aantallen monsters is en blijft van de klant zelf.

De belangrijkste die u mist is dan de pH, de zuurtegraad van de bodem. Maar zodra u de pH weet, wilt u waarschijnlijk ook organische stof, het kleigehalte en de kalitoestand weten. Kortom u mist steeds meer. Voor optimaal landbouwkundig advies raden wij altijd BemestingsWijzer of BemestingsMonitor aan.

Vragen over calcium en bekalken

Nee, deze zijn afzonderlijk berekend en geadviseerd. Dat ze alle drie een advies geven is niet noodzakelijk. Dat hangt af van de resultaten. Geeft u echter door de kalkgift (pH) dusdanig veel calcium dat daarmee de andere behoeftes gedekt zijn, dan heeft u in één keer drie behoeftes opgelost.

Als er geen wisselteelt plaatsvindt en het nog jaren blijvend grasland is, dan heeft een calciumgift voor de plant zelf en de structuur niet zoveel zin. Maar als de analyse wel een behoefte aangeeft voor de calcium, kan een kalkgift toch een postief effect hebben. Calcium is een katalysator voor andere processen en elementen in de bodem.

Gips past goed om de calciumbehoefte te dekken als er daarnaast geen kalk nodig is om de pH te verbeteren. Of als de structuur en/of de calciumbeschikbaarheid een probleem is, kan dat door middel van een gipsbemesting opgelost worden. Op blijvend grasland, niet meer dan 1500 kg/ha en op bouwland maximaal 10 ton/ ha. Maar beter is het de gift af te stemmen op de behoefte.

Gips kan door zijn verschillende herkomst ook wat verschil geven qua samenstelling. Naast calcium zit er ook veel zwavel in. De overige elementen verschillen per herkomst.
Zwavel is wel een belangrijk aandachtspunt om te bepalen of je wel of geen gips kan en wil gebruiken.

Dat kan het beste in de winter of het voorjaar. Het is dan aan te bevelen dit licht in te werken in het zaaibed (bovenlaag).

Op de grasland kan maximaal 2 ton kalk per hectaregegeven worden , op bouwland  maxixmaal 4 ton per hectare. Bij kleinere giften heb je minder last van verklontering. Door verklontering kan de kalk zijn werk niet goed doen.

Vragen over mestonderzoek

Maximaal 4 werkdagen voor vloeibare mest (N, P). Maximaal 6 werkdagen voor vaste meste (N, P, droge stof).
Heeft u vragen, belt u dan de klantenservice van manure: 088 - 876 10 06.

Heranalyse kunt u alleen aanvragen via uw vervoerder. Heranalyse moet binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verslag aangevraagd worden. De kosten voor het aanvragen van een heranalyse bedragen € 30,- op basis van ongelijk.

Maximaal 4 werkdagen voor vloeibare mest (N, P). Maximaal 6 werkdagen voor vaste meste (N, P, droge stof).
Heeft u vragen, belt u dan de klantenservice van manure: 088 - 876 10 06.

Eurofins Agro hanteert een prijsstaffel op basis van het aantal vrachten dat u per jaar aanlevert. Wilt u een passende offerte? Neem contact op met onze klantenservice manure: 088 - 876 10 06.