Products

BemestingGlastuinbouwAkkerbouwPaardenhouderijVeehouderijSport & groen
HortiDigital1
Potgrond1
Kasgrond1
BemestingsMonitor11
Kwaliteitsonderzoek kokos1
Methaanonderzoek1
BemestingsWijzer grasland11
Voedingsoplossing1
EquiSoil1
Stikstofonderzoek1
Bijbemestingsonderzoek1
Optifeed1
MestCheck11
BemestingsWijzer bouwland1
BodemconditieScore11
Mestonderzoek (Minas/AP05)11
Uitgangswateronderzoek1
Gewasonderzoek1111
BodemgezondheidGlastuinbouwAkkerbouwPaardenhouderijVeehouderijSport & groen
Bodemvoedselwebanalyse11111
Diagnostisch DNA-onderzoek11111
Stengelalen witrot1
AM-onderzoek1
Meloidogyne Intensief1
Diagnostisch DNA-onderzoek + microscopie11111
AaltjesAlert11111
Residu en VeiligheidGlastuinbouwAkkerbouwPaardenhouderijVeehouderijSport & groen
Residu plantmateriaal1111
Residu groenten & fruit1111
Residu water1111
Residu grond1111
WaterCheck11
GewasgezondheidGlastuinbouwAkkerbouwPaardenhouderijVeehouderijSport & groen
OntsmetterCheck1
PlantDoctor11
DNA Multiscan1
GewasgezondheidsMonitor1
VoederwaardeGlastuinbouwAkkerbouwPaardenhouderijVeehouderijSport & groen
Voeding Compleet1
EquiFeed1
Vers grasCheck1
RantsoenCheck1
Voeding Beperkt1
MelkveeChecks1
Voeding Extra1
Voeding Basis1