BemestingsWijzer Bouwland

BemestingsWijzer bouwland

BemestingsWijzer: alles wat u over de bodem moet weten

 
BemestingsWijzer is een topproduct van Eurofins Agro en biedt u alle informatie die nodig is voor een uitgekiende bemesting.
 
Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare nutriënten in de bodem en tegelijkertijd bent u op de hoogte van alle benodigde bodemvruchtbaarheidskenmerken. Met BemestingsWijzer kunt u gericht werken aan maatregelen om uw bodem te verbeteren. En u kan optimaal inspelen op de (Europese) bemestingsnormen die steeds strenger worden. Bemestingswijzer is verkrijgbaar voor bouwland (inclusief maïsland) en grasland. De fosfaatanalyses van BemestingsWijzer zijn bruikbaar voor de Flexibele gebruiksnormen Fosfaat.
 

BemestingsWijzer biedt ondernemers:

  • Rendement: de adviezen worden gebaseerd op landbouwkundig optimale opbrengsten
  • Zekerheid: u wilt geen verrassingen! Door periodieke controle van alle elementen is dit uitgesloten
  • Gemak: door middel van koppelingen met managementsystemen is de informatie altijd digitaal beschikbaar.

Nauwkeurige analyses en heldere infographics
BemestingsWijzer maakt uw bodem inzichtelijk met nauwkeurige analyses en heldere infographics. Zo biedt BemestingsWijzer een structuurdriehoek én een organische stofbalans. Deze balans maakt in één oogopslag duidelijk hoeveel organische stof per perceel moet worden aangevoerd om het gehalte ten minste gelijk te houden.

Vergelijken door 'regiogemiddelden'
BemestingsWijzer laat zien hoe uw perceel presteert ten opzichte van de percelen van uw collega’s. Dat doet BemestingsWijzer via 'regiogemiddelden'. Het regiogemiddelde toont de gemiddelde resultaten van percelen in uw regio, grondsoort en grondgebruik. Een ideaal hulpmiddel om de bemesting bij te sturen.