Klantenservice

Hieronder vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen aan onze klantenservice. Door op de vraag te klikken verschijnt het antwoord automatisch. Wellicht is dit voor u een snelle manier om antwoord op uw vraag te krijgen (ook buiten kantoortijden). Neemt u anders contact op met onze klantenservice: 

Business Unit Agro
E-mail: klantenservice.agro@eurofins.com
Telefoon: 088 876 1010

Business Unit Horticulture
E-mail: horti@eurofins.com
Telefoon: 088 876 1014

Business Unit Mest
E-mail: klantenservice.mest@eurofins.com
Telefoon: 088 876 1006

U kunt ook één van de onderstaande links gebruiken om zaken aan te vragen of wijzigingen door te geven.

Vragen over Mijn Eurofins Agro

Mijn Eurofins Agro is het digitale platform voor klanten van Eurofins Agro, waar ze op één plek slimme informatie- en data-toepassingen vinden.
Inloggen op Mijn Eurofins Agro is gratis.

Klanten loggen hier in op Mijn Eurofins Agro.

In het gratis gedeelte van Mijn Eurofins Agro zijn beschikbaar: Mijn Account, Mijn Kuilen en Mijn Percelen.

Als u een SlimGroeien-abonnement afsluit, heeft u daarnaast toegang tot de applicaties TerraDecide, Geo-Koppeling en Mijn Data.

U kunt hier een gratis account aanvragen. Hiervoor heeft u o.a. uw klantnummer en KvK-nummer nodig. Het is niet mogelijk om u aan te melden met uw oude Springg-account. Dit account is komen te vervallen. U dient een nieuw account aan te maken. 

U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice: 088-8761010.

 

Op de inlogpagina van Mijn Eurofins Agro kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. U ontvangt een e-mail met een nieuw wachtwoord. Desgewenst kunt u het wachtwoord daarna wijziging bij Mijn Account.

Mijn Kuilen is een van de online applicaties (programma’s die via internet werken) binnen Mijn Eurofins Agro. Voor uw resultaten van Voederwaarde-onderzoeken. Log in op Mijn Eurofins Agro om toegang te krijgen tot Mijn Kuilen.

In Mijn Kuilen vindt u de resultaten van uw Voederwaarde-onderzoeken van de laatste 5 jaar. U kunt uw verslagen als PDF-bestand downloaden en opslaan of printen. Ook kunt u ze in een Excelbestand downloaden. Uiteraard kunt u uw Voederwaardeverslagen ook delen met uw adviseurs/voorlichters.

Mijn Percelen is een van de online applicaties (programma’s die via internet werken) binnen Mijn Eurofins Agro waarin we analysecijfers van grondonderzoek tonen op een geografische kaart. Log in op Mijn Eurofins Agro om toegang te krijgen tot Mijn Percelen.

Met Mijn Percelen zijn uw bemestingsverslagen handig geordend.
- via een geografische koppeling geprojecteerd op een kaart
- in een handige bedrijfstabel

Via attenties ziet u snel en simpel welke percelen aan de beurt zijn voor bemonstering voor bijvoorbeeld uw opgave voor Derogatie of de Flexibele Gebruiksnorm Fosfaat.

Ten slotte kunt u uw gegevens in Mijn Percelen ook delen met uw voorlichters/adviseurs.

Mijn Account een van de online online applicaties (programma’s die via internet werken) binnen Mijn Eurofins Agro waar u ziet met welke gegevens u geregistreerd staat. Log in op Mijn Eurofins Agro om toegang te krijgen tot Mijn Account.

Op Mijn Account staan de gegevens waarmee u bij Eurofins Agro geregistreerd staat, zoals bedrijfsnaam, KvK-nummer, klantnummer, adresgegevens en e-mailadres. U kunt zelf wijzigingen aanbrengen en opslaan. Log in op Mijn Eurofins Agro om toegang te krijgen tot Mijn Account.

TerraDecide is een online bemestingsadvies-programma binnen Mijn Eurofins Agro om een landbouwkundig bemestingsplan te maken. Uitgangspunt voor de adviezen is  uw bodem en het gewas dat u erop teelt. Mocht u met het landbouwkundige advies de wettelijke normen op bedrijfsniveau, dan wordt u gewaarschuwd. Log in op Mijn Eurofins Agro om toegang te krijgen tot TerraDecide.

TerraDecide maakt een perceelsgericht bemestingsplan waarmee u zowel de bodemvruchtbaarheid waarborgt als een optimale gewasbemesting.

Het bemestingsplan is gebaseerd op de uitslagen van uw bemestingsonderzoeken, die u automatisch kunt inladen. Daarnaast houdt TerraDecide rekening met uw (organische) meststoffen, bouwplan en opbrengst niveau’s. Handige overzichten op zowel bedrijfsniveau als per perceel, maken TerraDecide compleet.

Mijn Data is een van de online applicaties (programma’s die via internet werken) binnen Mijn Eurofins Agro die uw data beveiligd en digitaal beschikbaar stelt. Klaar om te worden gedeeld met adviseurs, voorlichters en accountants. Want wie data deelt, oogst informatie.

Mutaties in machtigingen geeft u eenvoudig door aan de medewerkers van Klantenservice.

Wat zijn data?
Data zijn de analysecijfers die voortkomen uit het bodem-, kuil-, mest- en/of wateronderzoek dat wij voor u mochten doen.

Een account aanmaken is gratis. U heeft dan toegang tot de gratis applicaties Mijn Kuilen Mijn Percelen en Mijn Account.

Als u een SlimGroeien-abonnement afsluit, heeft u volledige toegang tot alle applicaties. Dit kost €25 per jaar, en eenmalig €10 aansluitkosten.

Een jaarabonnement loopt van 1 april tot en met 31 maart en wordt – ongeacht het feitelijke activatiemoment - altijd volledig in rekening gebracht. De beschikbare data/informatie beslaat namelijk meerdere groeiseizoenen.

In maart krijgt u attentiemail dat we uw abonnement gaan verlengen. U heeft dan ruim de tijd om het abonnement – indoen gewenst - actief te beëindigen. Bij beëindiging van het abonnement vervalt direct de toegang tot alle handige en nuttige applicaties.

Het SlimGroeien-abonnement is een jaarabonnement, dat jaarlijks wordt verlengd. Een doorlopend abonnement is niet mogelijk.

 

Vanaf nu kunt u uw persoonlijke gegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens e.d.) aanpassen via Mijn Eurofins Agro. De wijzigingen worden daarna verwerkt in onze systemen.

U kunt ook een e-mail sturen naar: klantenservice@eurofins-agro.com

eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem van de Rijksoverheid, waarmee diensten veilig online toegankelijk gemaakt zijn. Iedere boer en tuinder heeft al eHerkenning moeten aanvragen voor de aangifte bij RVO.

Nee, deze mogelijkheid is momenteel nog niet beschikbaar.

Nee, deze mogelijkheid is momenteel  nog niet beschikbaar.

Ja, u kunt Mijn Eurofins Agro gebruiken op zowel uw pc, tablet als mobiele telefoon.

Eurofins  Agro investeert jaarlijks fors in beveiliging van computersystemen waarop uw analyseresultaten worden bewaard. Daarnaast delen we uw data alleen als u daar toestemming voor geeft. Met elke partij die data ontvangt, hebben we privacy-contract afgesloten.

Naast de online presentatie van resultaten in Mijn Eurofins Agro, worden verslagen bij voorkeur per mail toegestuurd aan de opdrachtgever. Dit is snel en vriendelijk voor het milieu. Als u desondanks de resultaten  per brief wilt ontvangen, kunt u dat melden bij Klantenservice.

Op dit moment toont Mijn Eurofins Agro voederwaarde-analyses  en bemestingsanalyses. Andere categorieën van onderzoek komen ook beschikbaar. Dit vraagt echter nog wel enige tijd.

Op https://mijnkringloopwijzer.nl vindt u informatie over Kringloopwijzer. Specifieke informatie over het invullen van Krinloopwijzer en het maken van datakoppelingen vindt u hier.  
 

Algemene vragen

U kunt voor ieder onderzoek een prijs opvragen bij onze klantenservice via het online aanvraagformulier

Af en toe krijgen wij te horen dat onderzoeksverslagen niet aankomen. In veel gevallen komt de mail met het analyseverslag wel aan, maar belandt deze in de ‘spambox’. Dit is bij ons met name bekend bij klanten van XS4All.

 Als e-mailberichten van Eurofins steeds in de spambox van XS4All terecht komen kan daar het volgende aan gedaan worden: 

  • Open in een browser de webmail via https://mail.xs4all.nl en log in. 
  • Ga naar de spambox en lokaliseer het e-mail-bericht van Eurofins 

xs4all_1.png

  • Open het bericht 
  • Bovenaan staat naast het adresblok van het e-mailbericht een tweetal pictogrammen 

xs4all_2.png

  • Klik op het groene pictogram; eurofins-agro.com wordt in de greenlist gezet 

E-mailberichten van eurofins-agro.com komen vanaf nu niet langer in de spambox terecht.

Vragen over het nemen van een monster

Op de homepage van onze website kunt u vinden wie uw contactpersoon is voor de buitendienst. Vul uw postcode in, in het blauwe blokje 'Vind de monsternemer bij u in de buurt' , rechtsboven in de pagina.

U kunt hiervoor contact opnemen met de contactpersoon voor de buitendienst, uw rayonmedewerker. Op de homepage van onze website kunt u uw postcode invullen in het blauwe vak 'Vind de monsternemer bij u in de buurt' (rechtsboven) voor de contactgegevens van uw rayonmedewerker.

Kortste weg is via onze regionale contactpersoon of u kan een verzendpakketje aanvragen. Daarnaast is het mogelijk om zelf een pakketje in te sturen naar het adres: Eurofins Agro, Binnenhaven 5 6709 PD Wageningen. Vermeld hierbij duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer en waarop u het aangeleverde monster geanalyseerd wilt hebben. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met de klantenservice, 088 – 876 1010 of mailen naar klantenservice@eurofins-agro.com

Vragen over uw factuur

Het is mogelijk om gebruik te maken van automatische incasso, stuur hiervoor een email naar financienenadminstratie@eurofins-agro.com

Dat is mogelijk. Stuur hiervoor een email naar klantenservice@eurofins-agro.com. Vermeld a.u.b. hier het e-mailadres waar de factuur naar toe moet en uw klantnummer.

Vragen over het onderzoeksverslag

Heel veel termen die gebruikt worden op het onderzoeksverslag staan beschreven in de wikilijst op onze website. Vindt u het antwoord op uw vraag niet in deze lijst? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice via klantenservice@eurofins-agro.com of telefonisch: 088 - 876 1010

Vragen over voederwaardeonderzoek

Neem hiervoor contact op met de monsternemer. U vindt de contactgegevens van uw rayonmedewerker op de homepage van onze website. Vul in het blauwe blokje 'Vind de monsternemer bij u in de buurt' (rechtsboven) uw postcode in voor de juiste contactgegevens.

Ja, mits voederwaarde en fosfaat gemeten zijn en ook de partij is opgemeten en ingetekend op de bedrijfskaart.

Vragen over grondonderzoek

Monsters in 2017 zijn nog geldig vanaf monstername datum 01-02-2013.

Dit kan de monsternemer ter plekke het beste beoordelen.

Nee, wij attenderen de klanten wel op de geldigheid maar verantwoordelijk voor de juiste aantallen monsters is en blijft van de klant zelf.

De belangrijkste die u mist is dan de pH, de zuurtegraad van de bodem. Maar zodra u de pH weet, wilt u waarschijnlijk ook organische stof, het kleigehalte en de kalitoestand weten. Kortom u mist steeds meer. Voor optimaal landbouwkundig advies raden wij altijd BemestingsWijzer of BemestingsMonitor aan.

Vragen over calcium en bekalken

Nee, deze zijn afzonderlijk berekend en geadviseerd. Dat ze alle drie een advies geven is niet noodzakelijk. Dat hangt af van de resultaten. Geeft u echter door de kalkgift (pH) dusdanig veel calcium dat daarmee de andere behoeftes gedekt zijn, dan heeft u in één keer drie behoeftes opgelost.

Als er geen wisselteelt plaatsvindt en het nog jaren blijvend grasland is, dan heeft een calciumgift voor de plant zelf en de structuur niet zoveel zin. Maar als de analyse wel een behoefte aangeeft voor de calcium, kan een kalkgift toch een postief effect hebben. Calcium is een katalysator voor andere processen en elementen in de bodem.

Gips past goed om de calciumbehoefte te dekken als er daarnaast geen kalk nodig is om de pH te verbeteren. Of als de structuur en/of de calciumbeschikbaarheid een probleem is, kan dat door middel van een gipsbemesting opgelost worden. Op blijvend grasland, niet meer dan 1500 kg/ha en op bouwland maximaal 10 ton/ ha. Maar beter is het de gift af te stemmen op de behoefte.

Gips kan door zijn verschillende herkomst ook wat verschil geven qua samenstelling. Naast calcium zit er ook veel zwavel in. De overige elementen verschillen per herkomst.
Zwavel is wel een belangrijk aandachtspunt om te bepalen of je wel of geen gips kan en wil gebruiken.

Dat kan het beste in de winter of het voorjaar. Het is dan aan te bevelen dit licht in te werken in het zaaibed (bovenlaag).

Op de grasland kan maximaal 2 ton kalk per hectaregegeven worden , op bouwland  maxixmaal 4 ton per hectare. Bij kleinere giften heb je minder last van verklontering. Door verklontering kan de kalk zijn werk niet goed doen.

Vragen over mestonderzoek

Maximaal 4 werkdagen voor vloeibare mest (N, P). Maximaal 6 werkdagen voor vaste meste (N, P, droge stof).
Heeft u vragen, belt u dan de klantenservice van manure: 088 - 876 10 06.

Heranalyse kunt u alleen aanvragen via uw vervoerder. Heranalyse moet binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verslag aangevraagd worden. De kosten voor het aanvragen van een heranalyse bedragen € 30,- op basis van ongelijk.

Maximaal 4 werkdagen voor vloeibare mest (N, P). Maximaal 6 werkdagen voor vaste meste (N, P, droge stof).
Heeft u vragen, belt u dan de klantenservice van manure: 088 - 876 10 06.

Eurofins Agro hanteert een prijsstaffel op basis van het aantal vrachten dat u per jaar aanlevert. Wilt u een passende offerte? Neem contact op met onze klantenservice manure: 088 - 876 10 06.