Accreditatie

Eurofins Agro kent het belang van betrouwbare cijfers en adviezen. We zijn immers, net als onze klanten, een onderneming die stuurt op informatie. Daarom investeren we jaarlijks meer dan 10% van onze productiecapaciteit in controle- en referentiemonsters. Dagelijkse kwaliteitscontroles, vergelijkende ringtesten, protocollen en landbouwkundige checks maken ons kwaliteitssysteem compleet. Om er zeker van te zijn dat we onze klanten de juiste informatie leveren.

Eurofins Agro is open over de kwaliteit. Eurofins Agro voldoet aan de internationaal geldende criteria; NEN-EN-ISO 17025. Dat is vastgesteld door de Raad van Accreditatie die jaarlijks met een team van onafhankelijke externe deskundigen onze werkwijze en prestaties toetsen. De accreditatie geldt voor de monstername (in Nederland) en voor de analyses. Het accreditatienummer is L122.

Dankzij de accreditatie kunnen onze klanten hun analysecijfers gebruiken voor wet- en regelgeving. Dit maakt ons onderzoek geschikt voor meerdere doelen: landbouwkundig én wetgeving. Voorbeelden zijn BemestingsWijzer (voor bemestingsadvies én voor derogatie/flex-P), en Voeding Compleet (voor rantsoenberekening én BEX). Mestonderzoek (voor bemestende waarde én in kader meststoffenwet (AP05).

Met de accreditatie als basis heeft Eurofins Agro ook tal van erkenningen verworven die voor specifieke klantenkringen van belang zijn, waaronder;

  • PV GMP+ (B10, Labcode) erkenning nummer 14875 voor analyses in diervoeders
  • NVWA divisie Plant en natuur, voorheen PD (plantenziektenkundige dienst), aanwijzing voor onderzoek op quarantaineorganismen
  • ASLN Naktuinbouw erkenning voor het onderzoek op plantparasitaire pathogenen
  • QS erkent Residu monitoringslaboratorium voor groente, fruit en aardappelen
  • GloBalGap Residumonitoringsysteem

Eurofins Agro is tevens erkend voor het uitvoeren van producttoetsen in kader van

  • RHP keurmerk potgrond
  • BVOR keurmerk compost
  • KIWA keurmerk teeltmedia