Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
Alles wat u over de bodem moet weten Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

Let dit weekend goed op uw paarden die gevoelig zijn voor hoefbevangenheid. Vanwege de combinatie van de temperaturen en neerslag verwacht Eurofins Agro een stijging van fructaan in het gras. Hoe meer fructaan het gras bevat, hoe groter het risico is dat uw paard...
Het koolstofgehalte in de organische stof in de Nederlandse bodems laat een enorme spreiding zien. Deze varieert van 40 tot 65%. Dat blijkt uit een recente analyse van ruim 100.000 grondmonsters door Eurofins Agro. Sinds eind vorig jaar wordt in BemestingsWijzer niet alleen het...
Steeds meer Nederlandse bodems hebben te maken met een stijgend natriumgehalte. Dit kan leiden tot flinke opbrengstverliezen. BemestingsWijzer geeft inzicht in de natriumtoestand van uw perceel. Zo kunt u, indien nodig, maatregelen treffen. Verzilting is wereldwijd een...
De uitrijperiode van vaste, strorijke dierlijke mest op klei- en veengrond op grasland verschuift. Dat geldt ook voor het uitrijden van drijfmest op bouwland. Vaste, strorijke dierlijke mest Op klei- en veengrond op grasland mag vaste, strorijke dierlijke mest in 2019...
Per 1 augustus 2019 staat op het onderzoeksverslag van vaste mest óók het gehalte organische stof. Hiermee zet Eurofins Agro de eerste stap in het beter inzichtelijk maken van de aan- en afvoer van mineralen (de kringloop) op het boerenerf. Hoe meer organische stof vaste...

TOEPASSINGEN