Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
Alles wat u over de bodem moet weten Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

De uitrijperiode van vaste, strorijke dierlijke mest op klei- en veengrond op grasland verschuift. Dat geldt ook voor het uitrijden van drijfmest op bouwland. Vaste, strorijke dierlijke mest Op klei- en veengrond op grasland mag vaste, strorijke dierlijke mest in 2019...
Per 1 augustus 2019 staat op het onderzoeksverslag van vaste mest óók het gehalte organische stof. Hiermee zet Eurofins Agro de eerste stap in het beter inzichtelijk maken van de aan- en afvoer van mineralen (de kringloop) op het boerenerf. Hoe meer organische stof vaste...
In de verschroeiende hitte van deze dagen worstelen telers met één belangrijke vraag: welk perceel beregen ik als eerste? En hoeveel water geef ik dan? De pF-curve op het analyseverslag BemestingsWijzer biedt uitkomst. Uiteraard zijn het gewas, en de groeifase waarin het...
Als het waterbassin leeg is, zoals vorige zomer op een groot aantal bedrijven het geval was, moet worden overgestapt op een andere waterbron. Bij het gebruik van bron- en slootwater vraagt het berekenen van een voedingsoplossing extra aandacht. In sloot- en bronwater zitten...
Eurofins Agro heeft dit voorjaar een nieuwe droogtechniek in gebruik genomen. Daardoor is de onderzoeksduur van de droge stofanalyse GewasCheck verkort naar twee tot maximaal drie werkdagen. Met GewasCheck krijgt u inzicht in de nutriënten die zijn vastgelegd in blad- en...

TOEPASSINGEN