Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
Alles wat u over de bodem moet weten Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

Heeft u problemen met aaltjes op uw bedrijf? Zijn er schadelijke aaltjes aangetoond in het aaltjesonderzoek, maar weet u niet goed hoe u dit kan aan pakken? Een strategie en een beheersplan gericht op uw specifieke situatie en percelen biedt dan uitkomst. Eurofins Agro gaat...
Intensief gebruik van kasgrond kan leiden tot verlies van organische stof. De snelheid waarmee het organische-stofgehalte in de grond afneemt, hangt samen met de kwaliteit van de organische stof. Hoe minder koolstof in de organische stof, hoe sneller de afbraak. Een organische-...
Ureum wordt van oudsher veel gebruikt in de orchideënteelt als stikstofmeststof om een snelle groei te realiseren. Ook in andere teelten kan het toedienen van ureum nuttig zijn, met name in situaties waar alleen hard uitgangswater beschikbaar is. Ureum neutraliseert dan de...
Onverwachte problemen in de teelt zijn soms terug te voeren op de zuiverheid van meststoffen. Te veel natrium of zware metalen geven schade aan het gewas. Ook verstoppingen van de leidingen of neerslag in de A- of B-bak zijn soms terug te voeren op onzuiverheden in de gebruikte...
Welke micro-organismen zitten er precies in de bodem of het substraat? Die vraag is op dit moment nog moeilijk te beantwoorden. Een nieuwe analyse moet hier verandering in brengen: de zogeheten PLFA-meting. Binnenkort is de methode beschikbaar voor de praktijk. Bodemleven kan...

TOEPASSINGEN