Residu water

Of het nu gaat om oppervlaktewater, drinkwater, bassinwater of drainwater: residuonderzoek is een belangrijke schakel bij het bepalen van de waterkwaliteit. De aanwezigheid van werkzame residuen van gewasbeschermingsmiddelen in water hebben een negatief effect op de waterkwaliteit.

Met een residuanalyse stellen wij voor u vast welke residuen van gewasbeschermingsmiddelen, afbraakproducten en residuen van contaminanten in het water aanwezig zijn. Zowel voor waterschappen, gemeenten als bedrijven geeft dit duidelijkheid en inzicht. U kunt de analyse laten uivoeren met een nauwkeurigheid van 10 ppb (standaardgrens) of 0,01 ppb (lage grens).

Doel van het onderzoek
Uiteraard houden we rekening met het doel van uw onderzoek. Is het gericht op periodieke (wettelijk verplichte) controle, monitoring, toetsing, certificering of bij een vermoeden van overschrijding? Wij denken met u mee en stemmen het residuonderzoek en het analyseverslag hierop af.

Nieuwe methoden
Wetgeving en eisen vanuit de markt veranderen continu. Daarom ontwikkelen wij in zeer korte tijd nieuwe methoden om stoffen te kunnen meten waar de markt om vraagt. Ook houden wij de publicaties over nieuw toegelaten gewasbeschermingsmiddelen continu in de gaten zodat we hier snel op in kunnen spelen. Op dit moment controleren we op ruim 600 residucomponenten.

Residuonderzoek van Eurofins Agro biedt u:

  • Rendement: Goed residuonderzoek voorkomt economische schade.
  • Zekerheid: Door middel van residuonderzoek weet u zeker welke werkzame stoffen in het water aanwezig zijn. U kunt hierdoor doelgericht handelen.
  • Gemak: Onze analyseverslagen zijn overzichtelijk. U weet direct waar u aan toe bent.