Voeding Basis

Het voederwaardeonderzoek Voeding Basis bevat tal van inzichten die u helpen om een optimale melkproductie te kunnen realiseren. Het onderzoek is essentieel voor de professionele en vakgedreven veehouder.

Voeding Basis geeft een duidelijk overzicht van cijfers en streeftrajecten en biedt de ondernemer de mogelijkheid om gerichte beslissing te nemen in zijn ruwvoermanagement.

U kunt zelf kiezen hoe uitgebreid u uw ruwvoer wilt laten onderzoeken. In dit overzicht kunt u eenvoudig zien wat u kunt kiezen. De voedinganalyses worden gebruikt voor het maken van rantsoenen en voor de ruwvoerjaarplanning. Ze vertellen iets over ruwvoermanagement en zijn een directe indicatie voor eventuele kosten die gemaakt moeten worden om het rantsoen te corrigeren.

Voeding Basis is BEX en kringloopwijzer waardig geeft veel informatie over de voederwaarde- en conserveringsgegevens van ruwvoer. Wilt u ook informatie over de mineralen? Kies dan voor Voeding extra. Wilt u naast de mineralen ook duidelijkheid over de sporenelementen? Kies dan voor Voeding Compleet.

Fosfor beschikbaar en fosforindex

Met de nieuwe P-gegevens op het verslag van de ruwvoeranalyse krijgt u inzicht in de fosforefficiëntie van de graskuil en kun u beter sturen op de reductie van de fosforaanvoer op het bedrijf. Lees meer in de bijlage Beschikbaar fosfor voor efficiënte fosfaatbenutting.

Penskarakter gras en mais

Uniek in de analyses van Eurofins Agro is ook Penskarakter, die voor zowel gras als mais beschikbaar zijn. Met het kuilanalyseverslag in de hand kunt u nu direct zien hoe het ruwvoer zich zal gedragen. De figuur ‘Penskarakter’ op het verslag laat zien wat voor type kuil u heeft gemaakt. Is de kuil erg snel verteerbaar met risico’s op pensverzuring? Of is het ruwvoer juist erg traag en zal de melkproductie daardoor tegenvallen? Penskarakter geeft handvatten om in het rantsoen bij te sturen en bevat diverse tips om het ruwvoermanagement te verbeteren. Zie ook:

- video over Penskarakter
- animatie over Penskarakter

Met Voeding Basis ontvangt u verder informatie over:

  • De kwaliteit van de kuil
  • Het effect van de bemesting (gedeeltelijk)
  • Inkuilstrategie
  • Succes en verloop van de conservering
  • Kans op broei
  • Smakelijkheid
  • Pensbenutting

Diverse adviezen

De informatie in Voeding Basis is overzichtelijk gerangschikt en grafisch weergegeven. We vergelijken de kwaliteit met de gangbare streefwaarden. Zo ziet u snel wat de kwaliteit van uw kuil is en waar verbeteringen mogelijk zijn.

We geven adviezen over oogsttijdstip, bemesting en het succes van conserveren. Deze informatie kunt U gebruiken om voor het volgend groeiseizoen de juiste maatregelen te treffen. Daarnaast kunt u de gegevens uiteraard gebruiken om de kuil op een goede en succesvolle wijze aan de koeien te voeren, met het juiste voermanagement, in het juiste rantsoen.

Voeding Basis is geschikt voor de BEX en KringloopWijzer. In onderstaande tabel ziet u onze voederwaardeonderzoeken met bijbehorende analyseonderdelen:

  Voeding Compleet Voeding Extra Voeding Basis Voeding Beperkt
Kengetallen Basis + mineralen + sporen Basis + mineralen Basis + fosfor Beperkt + fosfor
Voederwaarde JA JA JA JA
Streefwaarden en gemiddelden JA JA JA JA
Fosforgehalte JA JA JA JA
Fosfor beschikbaar/index JA JA JA NEE
Voederwaarde mengvoerindustrie JA JA JA NEE
Penskarakter JA JA JA NEE
Boter-, azijn- en melkzuur JA JA JA NEE
Conservering en broei JA JA JA NEE
Celwanden: ADF, ADL, NDF-verteerbaarheid JA JA JA NEE
Mineralen JA JA NEE NEE
Sporen JA NEE NEE NEE

Wat CHECKT u?

Het succes van een melkveebedrijf is van tal van factoren afhankelijk. Met de CHECKS van Eurofins Agro gaat u voor zekerheid. Met als doel: grip op het bedrijfsresultaat, gezonde koeien en een stabiele melkproductie. Eurofins Agro heeft de volgende CHECKS voor u beschikbaar:

MestCHECK RantsoenCHECK Vers grasCHECK WaterCHECK
Zekerheid over de samenstelling van mest Controle op rantsoen aan voerhek Actueel beeld over kwaliteit van vers gras Zekerheid over kwaliteit van water
Inzicht in verschil tussen mestputten Zekerheid of het mengsel klopt Sturingsinfo voor ideale oogstmoment Checkt wettelijk verplichte onderdelen
Handige pakketjes voor zelf-monstername Voorkomt productieverlies Zekerheid over wat koeien eten tijdens het weideseizoen Sturingsinfo voor gezonde koeien
Snel resultaat Handige pakketjes voor zelf-monstername Snel resultaat Voorkomt besmettingen